Шлюбний договір

Юристи Юридичної компанії «Юлекс» взяли участь в засіданні об'єднання юристів і адвокатів, яке пройшло 12 грудня 2018 р, в якому взяли участь понад 30 адвокатів і фахівців в різних сферах права. На порядок денний було поставлено питання: «Шлюбний договір».

Тема «Шлюбного договору» була вибрана не випадково, адже в даний час таке юридичне поняття є, порівняно, новим в сімейно-правових відносинах в Україні. Безліч людей в Україні чули про те, що існує інститут шлюбного договору, але мало хто знає про особливості складання такої угоди. І це не дивно, адже така оригінальна правова угода зміцнення шлюбно-сімейних відносин з'явилася в Україні відносно недавно і була сприйнята українцями з великою обережністю.

Виникає питання: чому? Більшість людей, які не перебувають у шлюбних відносинах позитивно ставляться до такого питання, в свою чергу, більшість людей, які знаходяться в шлюбних відносинах, посилаються на те, що у них і так «все добре в сімейних відносинах», а шлюбний договір тільки шкодить таким відносинам.

На сьогоднішній день суди України переповнені справами про розлучення і розподіл майна. З огляду на таку величезну кількість випадків розлучення і розділу майна, досить логічним видається введення інституту шлюбного договору в Україні.

Шлюбний договір - це договір про рішення деяких спірних моментів і питань життя сім'ї, який укладається між особами, які бажають вступити в шлюб, або між подружжям.

Одним з нововведень Сімейного кодексу України є твердження про те, що шлюбний контракт може бути складено не тільки до вступу в шлюб, але ще і під час шлюбу. Це дає можливість подружнім парам, які вже тривалий час знаходяться в шлюбних відносинах, вирішити на законному рівні проблеми і питання з приводу особистих майнових взаємин.

За договором, одним із зобов'язань, наприклад дружини, може бути дбайливе ставлення до бюджету сім'ї, здійснення обліку витрат та інформування чоловіка про такі витрати.

Але потрібно пам'ятати про те, що на відміну від інших країн, шлюбним контрактом можуть бути врегульовані саме майнові відносини, а не особисті. Наприклад, можна розділити певним чином наявне на момент укладення шлюбного контракту майно, але не можна, в разі розірвання шлюбу, встановити будь-які зобов'язання щодо заборони в спілкуванні з дитиною одного із подружжя.

На сьогоднішній день, згідно статистики, найбільше шлюбних контрактів укладається в США і Європі. Що стосується України, то в нашій державі перше місце за такими договорами займає - Київ, потім інші обласні центри. У процентному співвідношенні, частина шлюбних договорів на весь світ становить 15% - 20%, в Україні - 2% (за деякими даними - 1%).

З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок про те, що на сьогоднішній день, на превеликий жаль, фахівців в області вирішення юридичних питань за шлюбним договором дуже мало, юридична практика по такого роду питань - мінімальна. З огляду на такий розвиток подій, в сфері шлюбних контрактів, адвокати і юристи Юридичної компанії «Юлєкс» акцентують свою увагу на вирішенні проблем, що виникають з укладенням, зміною, розірванням шлюбних договорів, зокрема, шляхом вирішення справ у суді.

Юридична консультація по телефону безкоштовно: +380936170395

Вас також може зацікавити


Юридична консультація по спадкуванню

Юридичні послуги по спадкуванню займають друге місце після сімейного адвоката за популярністю. Ці дві категорії подібні та мають часто спільний корінь – родинні зв’язки.

Правильне складання розписки: важливі аспекти

В цивільному праві передбачено свободу договірних відносин, яка передбачає, що учасники цивільних відносин вільні укладати угоди, брати на себе зобов’язання будь якого характеру, які не заборонені законом.