Notice: Undefined index: view_id in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/index.php on line 134
Захист у судах
Рус / Укр / Eng
Реєстрація»  
 
 логін   пароль 
 
 
 
(093) 617-03-95
     Шукати | Розширений пошук
 
«Розділи»

 
(093) 617-03-95
«Юридичні статті»

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=25&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=25&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=25&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=25&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=25&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=25&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31
1 

Захист у судах

Всі дела, які підлягають рішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються районними, районними в містах, міськими й міжрайонними судами
Підсудність цивільних справ, у яких однієї зі сторін є суд або суддя цього суду, визначається постановою судді суду вищої інстанції без виклику сторін
Підсудність справ, у яких однієї зі сторін є Верховний Суд України або суддя цього суду, визначається за загальними правилами підсудності
Позови проти фізичної особи пред'являються в суд по місцю її проживання
Позови проти юридичних осіб пред'являються в суд по місцезнаходженню
Позови об стягнення аліментів, об визнання батьківства відповідача, позови, які виникають із трудових правовідносин, можуть пред'являтися також, по місцю проживання позивача
Позови про розрив шлюбу можуть пред'являтися по місцю проживання позивача також у випадку, якщо на його втримуванні перебувають малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може по стані здоров'я або по інших поважних причинах виїхати до місця проживання відповідача
Позови об відшкодування шкоди, заподіяного каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, шкоди, заподіяного внаслідок здійснення злочину, можуть пред'являтися також, по місцю проживання позивача або по місцю заподіяння шкоди
Позови, пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяного особі незаконними рішеннями, діями або бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або судна , можуть пред'являтися також, по місцю проживання позивача
Позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися також по місцю проживання споживача або по місцю заподіяння шкоди або виконання договору
Позови об відшкодування шкоди, заподіяного майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред'являтися також по місцю заподіяння шкоди
Позови, які виникають із діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також по місцезнаходженню
Позови, які виникають із договорів, у яких зазначене місце виконання або виконання які через їхню особливість можливо тільки в певнім місці, можуть пред'являтися також по місцю виконання даних договорів
Позови проти відповідача, місце проживання якого невідоме, пред'являються по місцезнаходженню майна відповідача або по місцю його перебування або по останньому відомому місцю проживання відповідача
Позови проти відповідача, що не має в Україні місця проживання , можуть пред'являтися по місцезнаходженню його майна або по останньому відомому місцю його проживання або перебування в Україні. Місцезнаходження майна й останнє відоме місце проживання або перебування відповідача повинні бути в кожному випадку вірогідно встановлені
Позови об відшкодування збитків, заподіяним зіткненням суден, а також об стягнення сум винагороди за рятування на море можуть пред'являтися також, по місцезнаходженню судна відповідача або порту реєстрації судна
Позови проти кредитора об визнання виконавчого напису нотаріуса такий, що не підлягає виконанню, або об повернення стягненого по виконавчому написі нотаріуса можуть пред'являтися також, по місцю його виконання
Позивач має право на вибір між декількома судами, яким відповідно до цієї статті підсудна справа, за винятком виняткової підсудності
Підсудність справи про суперечку між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами, за клопотанням позивача визначається постановою судді Верховного Суду України. У такому самому порядку визначається підсудність справи про розрив шлюбу між громадянином України й іноземцем або особою без громадянства, які проживають за межами України
Сторони мають право письмово визначити територіальну підсудність справи, крім справ, для яких установлена виняткова підсудність
Позови проти декількох відповідачів, які проживають або перебувають у різних місцях, пред'являються по місцю проживання або місцезнаходженням одного з відповідачів на вибір позивача
Зустрічний позов незалежно від його підсудності пред'являється в суді по місцю розгляду первісного позову
Позови, які виникають із приводу нерухомого майна, пред'являються по місцезнаходженню майна або основний його частини
Позови об виключення майна з опису пред'являються по місцезнаходженню цього майна або основний його частини
Позови кредиторів спадкодавця пред'являються по місцезнаходженню спадкоємного майна або основний його частини
Позови проти перевізників, які виникають із договорів перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, пред'являються по місцезнаходженню перевізника
Якщо суддя, вирішуючи питання об відкриття виробництва в справі, установить, що справа не підсудна цьому суду, заява вертається позивачеві для надання в належний суд, про що виноситься постанова. Постанова суду разом із заявою й всіма додатками до нього відправляються позивачеві
Суд передає справа на розгляд в інший суд, якщо:
-        задоволено клопотання відповідача, місце проживання якого раніше не було відомо, про передачу справи про місцю його проживання або місцезнаходження;
-        після відкриття виробництва в справі й до початку судового розгляду виявилося, що заява була прийнята з порушенням правил підсудності;
-        після задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи;
-        ліквідований суд, що розглядав діло
Передача справи з одного суду в іншій здійснюється на підставі постанови суду після закінчення строку на його оскарження, а у випадку подачі скарги - після залишення її без задоволення
Забороняється передавати в інший суд справа, що розглядається судом, за винятком випадків, установлених цим Кодексом
Суперечки між судами про підсудність не допускаються
Справа, передана з одного суду в інший, повинне бути прийняте до виробництва судом, якому воно прислан.о
Позов пред'являється шляхом подачі позовної заяви в суд першої інстанції, де він реєструється, оформляється й передається судді в порядку черговості
Позивач має право об'єднати в одній позовній заяві кілька вимог, які зв'язані між собою
Позовна заява подається в писемній формі й повинне містити:
-        найменування суду, у який подається заява;
-        ім'я (найменування ) позивача й відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів зв'язку, якщо такий відомий;
-        утримування позовних вимог;
-        ціну позову щодо вимог майнового характеру;
-        виклад обставин, якими позивач обґрунтовується свої вимоги;
-        вказівки доказів, які підтверджують кожна обставина, наявність підстав для звільнення від доведення;
-        перелік документів, які додаються до заяви.
Позовна заява підписується позивачем або його представником із вказівкою дати його складання
Позовна заява повинне відповідати іншим вимогам, установленим законом
До позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору й оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи
У випадку пред'явлення позову особами, які діють в інтересах захисту прав, воль і інтересів іншої особи, у заяві повинні бути зазначені підстави такого обігу
Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається доручення або інший документ, що підтверджує його повноваження .
Позивач повинен прикласти до позовної заяви його копії й копії всіх документів, які додаються до нього, залежно від кількості відповідачів і третіх осіб
Правила цієї статті щодо надання копій документів не поширюються на позови, які виникають із трудових правовідносин, а також об відшкодування шкоди, заподіяного внаслідок злочину або каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями або бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або судна
Суддя, установивши, що позовна заява подана без дотримання правил складання або не сплачений судовий чи збір не оплачений витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, виносить постанову, у якому відзначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача й надає йому строк для усунення недоліків
Якщо позивач відповідно до постанови суду у встановлений строк виконає вимоги суду, заплатить суму судового збору, а також оплатить витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, позовна заява вважається поданим у день первісного надання в суд. Інакше заява не вважається поданим і вертається позивачеві
Крім цього, заява вертається у випадках, коли:
-        позивач до відкриття виробництва в справі подав заяву об повернення йому позову;
-        заява подана недієздатною особою;
-        заява від представника позивача подано особою, що не має повноважень на ведення справи;
-        справа не підсудна цьому суду;
-        подана заява про розрив шлюбу під час вагітності дружини або до досягнення дитиною одного року без дотримання вимог, установлених Сімейним кодексом України
Об повернення позовної заяви суддя виносить постанову
Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному обігу із заявою в суд, якщо перестануть існувати обставини, які стали основою для повернення заяви
Відповідач має право до або вчасно попереднього судового засідання пред'явити зустрічний позов
Зустрічний позов приймається до загального розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємозалежні й загальний їхній розгляд є доцільним, а саме, коли вони виникають із одних правовідносин, або коли вимоги по позовах можуть взаєморахуватися, або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову
Вимоги по зустрічному позові постановою суду поєднується в одне виробництво з первісним позовом
Зустрічна позовна заява подається з дотриманням загальних правил пред'явлення позову
Право на звернення до господарського суду
Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи й у встановленому порядку одержали статус суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства й організації), мають право звертатися в господарський суд відповідно до встановленої підвідомчості господарських справ за захистом своїх порушених або прав, що заперечують, і охоронюваних законом інтересів
У випадках, передбачених законодавчими актами України, у господарський суд мають право також звертатися державні та інші органи, громадяни, які не є суб'єктами підприємницької діяльності
Угода про відмову від права на звернення до господарського суду є недійсної
Господарський суд приймає справи про позовним заявам:
-        підприємств і організацій, які звертаються в господарський суд за захистом своїх прав і охоронюваних законом інтересів;
-        державних і інших органів, які звертаються в господарський суд у випадках, передбачених законодавчими актами України;
-        прокурорів і їхніх заступників, які звертаються в господарський суд в інтересах держави;
-        Рахункової палати, що звертається в господарський суд в інтересах держави в межах повноважень, які передбачені Конституцією й законами України
Прокурор, що звертається в господарський суд в інтересах держави, у позовній заяві самостійно визначає, у чому складається порушення інтересів держави, і обґрунтовує необхідність їхнього захисту, а також указує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції в спірні відносинах
Господарський суд збуджує справи про банкрутство по письмовій заяві кого-небудь із кредиторів, боржника
Господарським судам підвідомчі:
-        справи про суперечки, які виникають при висновку, зміні, розриві й виконанні господарських договорів і з інших підстав, а також у суперечках об визнання недійсними актів по підставах, зазначених у законодавстві, крім:
-        споровши, які виникають при узгодженні стандартів і технічних умов;
-        споровши об установлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни й тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за згодою сторін;
-        інших суперечок, рішення яких відповідно до законів України, міждержавними договорами й угодами віднесені до ведення інших органів;
-        справи про банкрутство;
-        справи про заявам органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції
Підвідомчий господарським судам спор може бути переданий сторонами на рішення третейського суду (арбітражу), крім суперечок об визнання недійсними актів, а також суперечок, які виникають при висновку, зміні, розриві й виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб
Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції всі діла, підвідомчі господарським судам
Справи в суперечках, які виникають при висновку, зміні й розриві господарських договорів, справи в суперечках об визнання договорів недійсними розглядаються господарським судом по місцезнаходженню сторони, зобов'язаної за договором здійснити на користь другої сторони певні дії, такі як: передати майно, виконати роботу, надати послуги, заплатити гроші й т.п..
Справи в суперечках, які виникають при виконанні господарських договорів і з інших підстав, а також справи об визнання недійсними актів розглядаються господарським судом по місцезнаходженню відповідача
Справи в суперечках за участю декількох відповідачів розглядаються господарським судом по місцезнаходженню одного з відповідачів на вибір позивача. Справи в суперечках за участю боржника й кредитора об визнання виконавчого напису нотаріуса такий, що не підлягає виконанню, або об повернення стягненого по виконавчому написі нотаріуса розглядаються господарським судом по місцезнаходженню відповідача або по місцю виконання виконавчого напису нотаріуса на вибір позивача
Якщо юридична особа представляє уповноважений нею відособлений підрозділ, територіальна підсудність суперечки визначається з урахуванням частин першої - третьої цієї статті залежно від місцезнаходження відособленого підрозділу .
 Місце розгляду справи про господарській суперечці, у якому однієї зі сторін є апеляційний господарський суд, господарський суд Автономної Республіки Крим, господарський суд області, міст Києва й Севастополя, визначає Вищий господарський суд
Справи про банкрутство розглядаються господарським судом по місцезнаходженню боржника
Віднесені до підсудності господарського суду справи в суперечках, які виникають із договорів перевезення, у яких одним з відповідачів є орган транспорту, розглядаються господарським судом по місцезнаходженню цього органа
Справи в суперечках про право власності на майно або об витребування майна із чужого незаконного володіння або об усунення перешкод у користуванні майном розглядаються господарським судом по місцезнаходженню майна
Справи в суперечках об порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом по місцю здійснення порушення
Справи в суперечках, у яких відповідачами є вищі або центральні органи виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольська міська ради або обласні, Київська й Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються господарським судом міста Києва
Форма й утримування позовної заяви
Позовна заява подається в господарський суд у писемній формі й підписується вповноваженою посадовою особою позивача або його представником, прокурором або його заступником, громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або його представником
Позовна заява повинне містити:
-        найменування господарського суду, у який подається заява;
-        найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові для фізичних осіб) сторін, їхнього місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб'єкта господарської діяльності (для юридичних осіб) або індивідуальні ідентифікаційні номери(для фізичних осіб - платників податків);
-        документи, які підтверджують за громадянином статус суб'єкта підприємницької діяльності;
-        вказівки ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми договору (у суперечках, які виникають при висновку, зміні й розриві господарських договорів);
-        утримування позовних вимог; якщо позов поданий до декількох відповідачів, - утримування позовних вимог щодо кожного з них;
-        виклад обставин, на яких обґрунтовуються позовні вимоги; вказівки доказів, які підтверджують позов; обґрунтований розрахунок сум, які стягуються або заперечують законодавство, на підставі якого подається позов;
-        відомості про застосування мер досудового врегулювання суперечки, якщо такі проводилися;
-        перелік документів і інших доказів, які додаються до заяви.
У позовній заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони необхідні для правильного рішення суперечки .
Позивач, прокурор або його заступник зобов'язані при подачі позову відправити сторонам копії позовної заяви й прикладених до нього документів, якщо цих документів у сторін немає.
Такий же обов'язок покладає на позивача у випадку залучення господарським судом до участі в справі іншого відповідача, заміни господарським судом неналежного відповідача
До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:
-        застосування мер досудового врегулювання господарської суперечки з кожним з відповідачів (у суперечках, які виникають при висновку, зміні або розриві договорів, - відповідно договір, проект договору, лист, що містить вимога про висновок, зміну або розрив договору, відомості про пропозиції однієї сторони й розгляд їх у встановленому порядку, відповідь другої сторони, якщо він отриманий, та інші документи; у суперечках, які виникають при виконанні договорів і з інших підстав, - копія претензії, доказу її відправлення відповідачеві, копія відповіді на претензію, якщо відповідь отримана);
-        факт відправлення відповідачеві копії позовної заяви й прикладених до нього документів;
-        сплату державного мита у встановленому порядку й розмірі;
-        сплату витрат на технічне-інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;
-        обставини, на яких обґрунтовуються позовні вимоги
До заяви об визнання акту недійсним додається також копія акту, що заперечує, або належним чином завірений витяг з його
До позовної заяви, підписаній представником позивача, додається доручення або інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача
Суддя повертає позовну заяву й прикладені до нього документи без розгляду, якщо:
-        позовна заява підписана особою, що не має права його підписувати, або особою, посадове положення якого не зазначено ;
-        у позовній заяві не зазначено повного найменування сторін, їхні поштові адреси;
-        у позовній заяві не зазначені обставини, на яких ґрунтується позовна вимога, доказів, які підтверджують викладені в заяві обставини, обґрунтована розрахунок стягуваної або заперечувати суммы, що;
-        не надано доказів сплати державного мита у встановленому порядку й розмірі;
-        порушене правило об'єднання вимог або об'єднано в одній позовній заяві кілька вимог до одному або декількох відповідачам і спільному розгляду цих вимог буде перешкоджати з'ясуванню прав і взаємин сторін або істотно утруднить рішення суперечки;
-        не надано доказів відправлення відповідачеві копії позовної заяви й прикладених до нього документів;
-        до винесення постанови про порушення виробництва в справі від позивача надійшла заява об урегулювання суперечки;
-        не надано доказів сплати витрат на технічне-інформаційно-технічне забезпечення судового процесу
Суддя повертає позовну заяву не пізніше п'яти днів від дня його надходження, про що виносить постанову. Постанова об повернення позовної заяви може бути оскаржене
Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному обігу з ним у господарський суд у загальному порядку після усунення допущеного порушення
 

ДТП І ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

ПОСЛУГИ АДВОКАТА В ЦИВІЛЬНОМУ СПРАВІ

Розірвання шлюбу (розлучення), розділ майна, послуги адвоката при розлученні

Захист в суді, складання позовних заяв та послуги адвоката

Складання і юридичний аналіз договорів

Чи законно підвищення процентних ставок за користування кредитом?

Докази

Розлучення як синонім розподілу

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗВІЛЬНЕНЬ?

Можливість оскарження відмови у видачі кредиту

Щодо відмови банків у видачі кредитів юридичним особам

Розлучення, послуги адвоката по розлученню

Повертаємо борги правильно!

Як діяти при ДТП?

Наслідок кризи: поручителі по кредитах кинулися до юристів

Досвід російських колег (Помилковий донос)

Захист прав споживача (Досвід зарубіжних колег)

Часто задають питання юристу

Відшкодування шкоди, завданої злочином

Вирішення господарських спорів в умовах економічної кризи (правовий аспект)

ЛІКВІДАЦІЯ ТОВ

Вас зупинили працівники ДАІ або ДПС: що робити? Які повноваження працівників міліції і ваші права ???!!!

Без заборон і слідів

Обгін - справа тонка

Зупинка і стоянка

Адвокат у господарських справах

Фізична особа

Індивідуальні та колективні трудові спори

Процес розгляду трудових спорів

Суб\u0026#39;єкти та об\u0026#39;єкти цивільно-правових відносин

Адвокат - це надійна підтримка в правовому світі

Культура юриста. Частина 1

Культура юриста. Частина 2

Культура юриста. Частина3

Ораторські можливості юриста

Юристи та логіка

Адвокатура

Гарантії адвокатської діяльності

Адвокат - захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного

Принципи адвокатської діяльності

Адвокатська таємниця

Історія виникнення адвокатури

Набуття звання адвоката у Франції

Форма організації роботи адвоката у Франції

Обов\u0026#39;язки адвокатів

Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України. Частина 1

Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України. Частина 2

Принципи та гарантії адвокатської діяльності

Організаційні форми діяльності адвокатури

Професійні права адвоката

Що зобов\u0026#39;язаний робити адвокат

Адвокатські єднання

Оплата праці адвоката

Карпа - фінансовий інститут французької адвокатури

Юридична діяльність: поняття та зміст

Юридична практика

Предмет та завдання юридичної деонтології

Право власності

Правові відносини

Юридичні послуги для малозабезпечених

Юридична консультація по щорічному підтвердженню відомостей про юридичну особу

Юрист = користувач ПК?

Чи можливо стягнути борг за розписці?

Який юрист мені потрібен?

Правила в бою: напад та охорона

З якою метою наймати адвоката

Ведення справи

Кого вважати адвокатом?

Адвокат в Києві

Юридична консультація

Юридичні послуги

Надання якісних юридичних послуг

Консультування та надання юридичних послуг досвідченими юристами

Захист підозрюваних, підсудних - робота адвоката

Юридична допомога під час бізнесу

Юридична консультація під час підписання договорів

Юридичні послуги від професіоналів

Надання юридичних консультацій компанією Urkon

Послуги адвоката і юриста в Києві

Юридична допомога та послуги адвоката в Києві

Що входить в послуги адвоката в Києві?

Стрижка кошек по недорогим ценамNotice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=25&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=25&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=25&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

 
Обов\u0026#39;язки адвокатів

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Що зобов\u0026#39;язаний робити адвокат

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Розірвання шлюбу (розлучення), розділ майна, послуги адвоката при розлученні

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

 
 
 
 
 
  Юридична консультація
 
  Реєстрація, ліквідація підприємств
 
  Реєстрація інвестицій
 
  Ліцензування, сертифікація
 
  Абонентське обслуговування
 
  Захист у судах
 
  Захист прав
 
  Зовнішньоекономічна діяльність
 
  Юридична фірма
 
  Юридична компанія
 
  Юридичні послуги
 
«Новини»
[04.08.2011]
Закон України «Про судовий збір»
 
Постійно в подібних моментах в Вашій професійній практиці чи особистого життя стане на підмогу юридична консультація юристів з великим досвідом роботи.

 
[04.08.2011]
Податкова інспекція запровадила "карти тіньової економіки"
 
В кінці минулого місяця керівники податкової служби України отримали так звані "карти тіньового сектора", за допомогою яких вони збираються боротися з приховуванням доходів платниками податків.

 
[04.08.2011]
Зміни в законі про державні закупівлі
 
263 народних депутата України проголосували за внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" та Кодексу про адміністративну відповідальність в цілому з урахуванням пропозицій Президента України.

 
 

Notice: Undefined index: /index.php?o=25&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=25&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=25&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31