Notice: Undefined index: view_id in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/index.php on line 134
Реєстрація інвестицій
Рус / Укр / Eng
Реєстрація»  
 
 логін   пароль 
 
 
 
(093) 617-03-95
     Шукати | Розширений пошук
 
«Розділи»

 
(093) 617-03-95
«Юридичні статті»

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=23&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=23&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=23&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=23&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=23&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=23&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31
1 

Реєстрація інвестицій

Основні поняття
Інвестиційний внесок - кошти, які іноземний інвестор з метою одержання відсотків розміщають на депозитному рахунку в уповноваженому банку на підставі ув'язненого в писемній формі договору банківського вкладу на строк не менше ніж на один рік без права дострокового розірвання даного договору;
Інвестиційний рахунок - поточний рахунок в іноземній валюті й/або в гривнях, відкритий нерезидентом-інвестором (юридичною або фізичною особою) в уповноваженому банку України (далі - уповноважений банк) відповідно до вимог Глави 16 Інструкції про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України 12.11.2003 N 492 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 зі змінами (далі - Інструкція), для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції й прибутків, доходів, інших коштів, отриманих іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні;
 Іноземні інвестори - особи, які проводять інвестиційну діяльність на території України (юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншим, чим законодавство України;
Фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України й не обмежені в дієздатності; іноземні держави, міжнародні урядові й неурядові організації; інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які зізнаються такими відповідно до законодавства України;
Об'єкт інвестування - будь-яке майно, у тому числі основні кошти, матеріальні й нематеріальні активи, корпоративні права, цінні папери і їхні похідні, інші майнові права, інвестування в які не заборонені законодавством України;
Портфельна інвестиція - операція, що передбачає придбання цінних паперів, їх похідних і інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку;
Поточний рахунок резидента - рахунок в іноземній валюті й/або в гривнях, відкритий уповноваженим банком юридичній або фізичній особі;
Пряма інвестиція - операція, що передбачає придбання об'єктів нерухомого й рухомого майна й пов'язаних з ним майнових прав, а також внесення коштів і майна в статутний фонд (статутний капітал) юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані цією юридичною особою;
Торговець цінними паперами - резидент, що одержав ліцензію Державної комісії з коштовних паперів і фондового ринку на професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме діяльність по випуску й обігу цінних паперів у рамках законодавства України, що регулює випуск і обіг цінних паперів, і генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій у рамках валютного законодавства України
Основні положення
Для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної й іншої господарської діяльності, за виключеннями, передбаченими законодавством України й міжнародних договорів України
Якщо надалі спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції будуть змінюватися гарантії захисту іноземних інвестицій, то протягом десяти років від дня набрання чинності такого законодавства на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій
Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення рятувальних заходів у випадку стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Зазначена реквізиція може бути проведена на підставі рішень органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів України
Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду й моральну шкоду, заподіяних їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України або їхніх посадових осіб передбачених законодавством обов'язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями,  відповідно до законодавства України
 Всі понесені витрати й збитки іноземних інвесторів, повинні бути відшкодовані в поточних ринкових цінах і/або обґрунтованої оцінки, підтвердженої аудитором або аудиторською фірмою
 Компенсація, що виплачується іноземному інвесторові, повинна бути швидкої, адекватної й ефективної. Компенсація, що виплачується іноземному інвесторові, визначається на момент припинення права власності
 Компенсація, що виплачується іноземному інвесторові, визначається на час фактичного ухвалення рішення об відшкодування збитків. Сума компенсації повинна виплачуватися у валюті, у якій були здійснені інвестиції,  або в будь-який іншій прийнятній для іноземного інвестора валюті відповідно до законодавства України. З моменту виникнення права на компенсацію й до моменту її виплати на суму компенсації нараховуються відсотки у відповідності із середньою ставкою відсотка, за яким лондонські банки надають позики першокласним банкам на ринку євровалют
У випадку припинення інвестиційної діяльності, іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців від дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій у натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного фонду) без сплати мита, а також доходів із цих інвестицій у грошовій або товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлене законодавством або міжнародними договорами України
Іноземним інвесторам після сплати податків, зборів і інших обов'язкових платежів гарантується безперешкодний і негайний переклад за кордон їхніх прибутків, доходів і інших коштів в іноземній валюті, отриманих на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій
Незареєстрованні іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг і гарантій
Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора в статутний фонд підприємств із іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняється від обкладання митом.
 При цьому митні органи здійснюють пропуск такого майна на територію України на підставі виданого підприємством простого векселя на суму мита з відстроченням платежу не більше ніж на 30 календарних днів від дня оформлення ввізної вантажної митної декларації
 Вексель погашається й ввізне мито не сплачується, якщо в період, на який дається відстрочення платежу, зазначене майно зараховане на баланс підприємства й податковою інспекцією по місцезнаходженню підприємства зроблена оцінка об цей на екземплярі векселя
Іноземні інвестиції в Україну в грошовій формі здійснюються іноземними інвесторами у вигляді іноземної валюти, що зізнається вільно конвертованої, широко використається для платежів у міжнародних операціях, продається на головних валютних ринках миру й дозволяється для здійснення інвестицій в Україну.
Уповноважений банк здійснює відповідно до законодавства України зарахування на поточний рахунок резидента, на інвестиційний рахунок іноземної валюти, перерахованої через границю іноземним інвестором для здійснення іноземної інвестиції в Україні, винятково через розподільний рахунок. Строки обліку коштів в іноземній валюті на розподільному рахунку юридичної особи - нерезидента-інвестора не можуть перевищувати 5 робочих днів
 Уповноважений банк для обліку коштів іноземних інвесторів - іноземних банків використає балансовий рахунок 1602 "Коштів у розрахунках інших банків" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
Контроль за проведенням резидентами й нерезидентами валютних операцій, пов'язаних з інвестиційною діяльністю в Україні, покладає на уповноважені банки
Розрахунки за об'єкти інвестування здійснюються винятково через рахунки, відкриті в уповноважених банках
 Іноземний інвестор має право розмістити інвестиційний вклад в іноземній валюті на підставі ув'язненого з уповноваженим банком у писемній формі договору банківського вкладу
 Іноземний інвестор має право перераховувати кошти в іноземній валюті на інвестиційний внесок з інвестиційного рахунку або із власних рахунків за границею
 Дотримання письмової форми договору є обов'язковою умовою взаємин між уповноваженим банком і іноземним інвестором
 Іноземний інвестор розраховується за об'єкт інвестування протягом 30 календарних днів з дати зарахування на інвестиційний рахунок куплених за іноземну валюту коштів в гривнях.
 У випадку неможливості дотримання строку кошти в гривнях, які були куплені й не використані для здійснення інвестицій, уповноважений банк продає за іноземну валюту, що може бути передбачена в договорі про обслуговування рахунку
 Уповноважений банк зараховує куплену іноземну валюту на інвестиційний рахунок не пізніше чим у плині 2 операційних днів, починаючи від дня зарахування відповідної суми на кореспондентський рахунок уповноваженого банку .
 Іноземний інвестор має право перелічити іноземну валюту з інвестиційного рахунку на поточний рахунок резидента для розрахунків за об'єкт інвестування без індивідуальної ліцензії Національного банку України на використання іноземної валюти на території України як кошти платежу
Іноземні інвестори й резиденти для здійснення в Україні загальної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи мають право перераховувати кошти в іноземній валюті винятково на поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку для ведення загальної інвестиційної діяльності, без індивідуальної ліцензії Національного банку України на використання іноземної валюти на території України як кошти платежу
 Іноземні інвестори й резиденти, які здійснюють загальну інвестиційну діяльність, мають право проводити розрахунки з резидентами в гривнях на території України за товари (роботи, послуги) без індивідуальної ліцензії Національного банку України про розрахунки між резидентами й нерезидентами в границях торговельного обороту у валюті України
 Використання резидентом або іноземним інвестором іноземної валюти з рахунку загальної діяльності на території України як кошти платежу вимагає наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України на використання іноземної валюти на території України як кошти платежу
 Не допускається перерахування коштів за кордон України з рахунку загальної інвестиційної діяльності з метою здійснення інвестицій в інші країни
Порядок повернення іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, отриманих іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.
Повернення іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, отриманих іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, здійснюється:
-        резидентом з поточного рахунка в іноземній валюті по прямої інвестиції на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку, якщо іноземна інвестиція надійшла безпосередньо на поточний рахунок резидента;
-        резидентом з поточного рахунка в іноземній валюті по прямої інвестиції на інвестиційний рахунок іноземного інвестора в уповноваженому банку, якщо іноземна інвестиція надійшла на інвестиційний рахунок;
-        резидентом з поточного рахунка в гривнях по прямої інвестиції на інвестиційний рахунок іноземного інвестора для подальшого реінвестування коштів в Україну;
-        торговцем з поточного рахунка в іноземній валюті по портфельній інвестиції на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку, якщо іноземна інвестиція надійшла безпосередньо на поточний рахунок торговця;
-        торговцем з поточного рахунка в іноземній валюті по портфельній інвестиції на інвестиційний рахунок в іноземній валюті іноземного інвестора, якщо іноземна інвестиція надійшла на інвестиційний рахунок;
-        торговцем з поточного рахунка в гривнях по портфельній інвестиції на інвестиційний рахунок у національній валюті іноземного інвестора в уповноваженому банку для подальшого реінвестування коштів в Україну;
-        іноземним інвестором з інвестиційного рахунку в гривнях і в іноземній валюті по прямій або портфельній інвестиції на інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора в гривнях або іноземній валюті, відкриті в уповноважених банках, з метою розрахунків за об'єкт інвестиції в Україні;
-        іноземним інвестором або резидентом на підставі доручення іноземного інвестора, оформленої відповідно до законодавства України, з поточного рахунка фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку наявних коштів в іноземній валюті й гривнях, якщо іноземна інвестиція вносилася в наявній формі
Покупка іноземної валюти з метою повернення іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, отриманих іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, здійснюється відповідно до вимог Правил торгівлі іноземною валютою
Резидент має право перелічити іноземну валюту на інвестиційний рахунок іноземного інвестора без індивідуальної ліцензії Національного банку України на використання іноземної валюти на території України як кошти платежу у випадку повернення іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, отриманих іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.
Резидент має право перелічити кошти в гривнях за об'єкт інвестування на інвестиційний рахунок іноземного інвестора у випадку ліквідації підприємства
Резидент із поточного рахунка й іноземний інвестор з інвестиційного рахунку мають право перелічити іноземну валюту за об'єкт інвестування на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку без індивідуальної ліцензії Національного банку України на вивіз, переклад і пересилання за кордон України валютних цінностей (за винятком випадків, передбачених законодавством України).
Іноземний інвестор має право на повне або часткове повернення коштами його майнової інвестиції, у тому числі здійсненої шляхом ведення загальної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи, якщо інше не передбачене міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких установлена Верховною Радою України
Підтвердженням вартості майнової іноземної інвестиції є звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), складений суб'єктом оцінної діяльності на час внесення іноземної інвестиції
Уповноважений банк здійснює перерахування за кордон прибутків, доходів і інших коштів, отриманих іноземним інвестором у результаті здійснення інвестицій, на підставі засвідченої у встановленому порядку копії довідки податкового органа про сплачений іноземним інвестором в Україні податку на прибуток (дохід) або легалізованої довідки (або її нотаріально засвідченої копії), виданої компетентним органом відповідної країни, певної міжнародним договором України об запобігання подвійного оподатковування, що підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якої укладений міжнародний договір про запобігання подвійного оподатковування доходів
Легалізація документів не потрібна, якщо міжнародним договором, учасником якого є Україна, не передбачена процедура легалізації документів, виданих за межами України
Копії довідок подаються нерезидентом відповідно до вимог наказу Державної податкової адміністрації України й постановою Кабінету Міністрів України
Уповноважений банк під час перерахування за кордон прибутків, доходів, інших коштів, отриманих іноземним інвестором у результаті розрахунків за об'єкт інвестування з іншим іноземним інвестором, керується Порядком оподатковування доходів із джерелом їхнього походження з України, які виплачуються фізичній особі - нерезиденту іншим нерезидентом
Резидент перераховує іноземному інвесторові іноземну валюту за межі України з рахунку загальної інвестиційної діяльності без індивідуальної ліцензії Національного банку України на вивіз, переклад і пересилання за межі України валютних цінностей
Уповноважений банк має право протягом шести місяців з дати обігу іноземного інвестора в банк щодо купівлі й/або перерахування іноземної валюти за межі України без подання виписки (довідки) банку про фактичне надходження коштів в Україну, що були вкладені їм в об'єкти інвестування в Україні, звернутися про інформації про такого іноземного інвестора до відповідних органів державної влади, які здійснюють нагляд і/або контроль за діяльністю іноземного інвестора

 

 

ДТП І ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

ПОСЛУГИ АДВОКАТА В ЦИВІЛЬНОМУ СПРАВІ

Розірвання шлюбу (розлучення), розділ майна, послуги адвоката при розлученні

Захист в суді, складання позовних заяв та послуги адвоката

Складання і юридичний аналіз договорів

Чи законно підвищення процентних ставок за користування кредитом?

Докази

Розлучення як синонім розподілу

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗВІЛЬНЕНЬ?

Можливість оскарження відмови у видачі кредиту

Щодо відмови банків у видачі кредитів юридичним особам

Розлучення, послуги адвоката по розлученню

Повертаємо борги правильно!

Як діяти при ДТП?

Наслідок кризи: поручителі по кредитах кинулися до юристів

Досвід російських колег (Помилковий донос)

Захист прав споживача (Досвід зарубіжних колег)

Часто задають питання юристу

Відшкодування шкоди, завданої злочином

Вирішення господарських спорів в умовах економічної кризи (правовий аспект)

ЛІКВІДАЦІЯ ТОВ

Вас зупинили працівники ДАІ або ДПС: що робити? Які повноваження працівників міліції і ваші права ???!!!

Без заборон і слідів

Обгін - справа тонка

Зупинка і стоянка

Адвокат у господарських справах

Фізична особа

Індивідуальні та колективні трудові спори

Процес розгляду трудових спорів

Суб\u0026#39;єкти та об\u0026#39;єкти цивільно-правових відносин

Адвокат - це надійна підтримка в правовому світі

Культура юриста. Частина 1

Культура юриста. Частина 2

Культура юриста. Частина3

Ораторські можливості юриста

Юристи та логіка

Адвокатура

Гарантії адвокатської діяльності

Адвокат - захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного

Принципи адвокатської діяльності

Адвокатська таємниця

Історія виникнення адвокатури

Набуття звання адвоката у Франції

Форма організації роботи адвоката у Франції

Обов\u0026#39;язки адвокатів

Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України. Частина 1

Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України. Частина 2

Принципи та гарантії адвокатської діяльності

Організаційні форми діяльності адвокатури

Професійні права адвоката

Що зобов\u0026#39;язаний робити адвокат

Адвокатські єднання

Оплата праці адвоката

Карпа - фінансовий інститут французької адвокатури

Юридична діяльність: поняття та зміст

Юридична практика

Предмет та завдання юридичної деонтології

Право власності

Правові відносини

Юридичні послуги для малозабезпечених

Юридична консультація по щорічному підтвердженню відомостей про юридичну особу

Юрист = користувач ПК?

Чи можливо стягнути борг за розписці?

Який юрист мені потрібен?

Правила в бою: напад та охорона

З якою метою наймати адвоката

Ведення справи

Кого вважати адвокатом?

Адвокат в Києві

Юридична консультація

Юридичні послуги

Надання якісних юридичних послуг

Консультування та надання юридичних послуг досвідченими юристами

Захист підозрюваних, підсудних - робота адвоката

Юридична допомога під час бізнесу

Юридична консультація під час підписання договорів

Юридичні послуги від професіоналів

Надання юридичних консультацій компанією Urkon

Послуги адвоката і юриста в Києві

Юридична допомога та послуги адвоката в Києві

Що входить в послуги адвоката в Києві?

Стрижка кошек по недорогим ценамNotice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=23&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=23&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=23&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

 
Адвокатура

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Без заборон і слідів

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Адвокат - захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

 
 
 
 
 
  Юридична консультація
 
  Реєстрація, ліквідація підприємств
 
  Реєстрація інвестицій
 
  Ліцензування, сертифікація
 
  Абонентське обслуговування
 
  Захист у судах
 
  Захист прав
 
  Зовнішньоекономічна діяльність
 
  Юридична фірма
 
  Юридична компанія
 
  Юридичні послуги
 
«Новини»
[04.08.2011]
Закон України «Про судовий збір»
 
Постійно в подібних моментах в Вашій професійній практиці чи особистого життя стане на підмогу юридична консультація юристів з великим досвідом роботи.

 
[04.08.2011]
Податкова інспекція запровадила "карти тіньової економіки"
 
В кінці минулого місяця керівники податкової служби України отримали так звані "карти тіньового сектора", за допомогою яких вони збираються боротися з приховуванням доходів платниками податків.

 
[04.08.2011]
Зміни в законі про державні закупівлі
 
263 народних депутата України проголосували за внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" та Кодексу про адміністративну відповідальність в цілому з урахуванням пропозицій Президента України.

 
 

Notice: Undefined index: /index.php?o=23&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=23&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=23&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31