Notice: Undefined index: view_id in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/index.php on line 134
Європейський суд по правах людини
Рус / Укр / Eng
Реєстрація»  
 
 логін   пароль 
 
 
 
(093) 617-03-95
     Шукати | Розширений пошук
 
«Розділи»

 
(093) 617-03-95
«Юридичні статті»

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=20&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=20&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=20&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=20&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=20&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=20&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31
1 

Європейський суд по правах людини


Європейський суд з прав людини (Суд) являється  міжнародним судовим органом, що згідно Конвенції про захист прав людини та основних свобод, може розглядати заяви осіб, які скаржаться на порушення своїх прав та свобод.

  
Що є підставою для  звернення до Європейського суду з прав людини ?
1. У Вас є право звернутися до Суду, якщо вважаєте, що Ви особисто є жертвою порушення однією з держав – сторін Конвенції Ваших прав чи основоположних свобод, які захищаються Конвенцією.
2. В межах повноваження Суду є лише ті заяви, в яких йдеться про порушення гарантованих Конвенцією  прав та свобод.
Суд є наднаціональною міжнародною судовою установою, яка розглядає скарги осіб щодо порушення їхніх прав державами – сторонами Конвенції.
Згідно статті 19 Конвенції, Європейський суд створений для забезпечення дотримання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією та протоколами до неї. Суд не виконує функції національного суду та не має повноважень скасовувати або змінювати рішення національних судів.
3. До Суду можливо звернутися лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкта владних повноважень  однієї з  держав. Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних утворень.
4. Суд приймає до провадження заяви лише після того, як були використані усі національні засоби юридичного захисту, та лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення по справі.
5. Зазначений шестимісячний строк відраховується з моменту  ознайомлення або ознайомлення  адвоката з остаточним судовим рішенням.
6. Шестимісячного строку перебіг припиняється в момент отримання Судом  першого листа, в якому  викладено, хоча б у стислій формі, предмет заяви, яку  маєте намір подати.
Як подавати заяву до Суду ?
Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але за бажанням  можливо звертатися до Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію.
Документи, які надсилаються до Суду, не слід прошивати степлером, склеювати чи скріплювати іншим чином. Усі сторінки повинні бути  пронумеровані.

 

Зміст заяви
В заяві необхідно зазначити таке:
а) стислий виклад фактів, щодо яких Ви скаржитися, та суть Ваших скарг;
б) права, гарантовані Конвенцією, які, на  думку скаржника, були порушені;
в) національні засоби правового захисту, якими Ви скористалися;
г) перелік рішень судів (або інших органів) у справі, із зазначенням дати кожного рішення та органу, який його виніс, та коротку інформацію про зміст цього рішення.
До листа необхідно додати копії самих рішень (Суд не повертає надіслані йому документи, тому необхідно надсилати виключно копії, а не оригінали).
Заява має бути підписана заявником, або його представником.
Куди надсилати скаргу(заяву)?
Скарги необхідно надсилати за адресою:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE – ФРАНЦІЯ.
Представника чи адвокат.
У випадку  коли скаржник бажає звернутися до Суду через адвоката або іншого представника, йому слід додати до формуляра заяви довіреність, яка б уповноважувала його діяти від  імені скаржника.  

Якщо у Вас виникають питання з приводу звернення до Європейського суду з прав людини, ми завжди раді Вам допомогти та відповісти на Ваші запитання. Телефон: 8(044)229-71-46

ІНФОРМАЦІЯ З ПРИВОДУ:

 

 

Украинский вектор Европейского суда

Первым в программе конференции значился семинар, посвященный деятельности Европейского суда по правам человека и резонансным делам против Украины. Докладчики акцентировали внимание на принципах и конкретных примерах деятельности Европейского суда в отношении Украины. В рамках темы партнер адвокатской фирмы «Сергей Козьяков и Партнеры» Сергей Козьяков рассказал о некоторых резонансных делах против Украины. Среди них — дело о сбитом украинскими военными самолете ТУ российской авиакомпании «Сибирь», а также нашумевшее дело об иске иностранного гражданина к государству Украина с суммой исковых требований в 9 млрд. долл. США. Сегодня в производстве Европейского суда находится 12 дел против Украины. По словам Сергея Козьякова, предусмотренных Государственным бюджетом средств хватит на защиту интересов государства в 4—5 делах, возбужденных Судом против Украины, далее Минюсту придется привлекать дополнительные средства.

По мнению президента юридической фирмы «Салком» Евгения Кубко, сегодня Европейский суд по правам человека не является достаточно эффективным механизмом правовой защиты. Многие украинские заявители вряд ли могут рассчитывать на решение дела в их пользу, поскольку не осведомлены во всех процедурах обращения и рассмотрения судом конкретного дела.

Гражданское законодательство по-новому

Особый интерес вызвал семинар, посвященный новеллам Гражданского кодекса Украины (ГК). Первый заместитель исполнительного секретаря ГКЦБФР Андрей Портнов рассказал о новшествах, касающихся рынка ценных бумаг. Он негативно отозвался об исключительной компетенции общего собрания акционеров решать вопросы относительно избрания членов наблюдательного совета, создания и отзыва исполнительного и других органов общества. По его мнению, эта норма будет препятствовать эффективному менеджменту. Позитивно он расценил возможность выпуска акционерным обществом облигаций на сумму, не превышающую размер уставного капитала, или размер обеспечения, которое предоставляется обществу с этой целью третьими лицами (ранее было 25 % уставного фонда).

Партнер юридической фирмы «Шевченко Дидковский и Партнеры» Вадим Самойленко свое выступление посвятил новшествам ГК, коснувшимся ООО. Среди важных он упомянул нормы, согласно которым единственным учредительным документом является Устав ООО (до этого был еще учредительный договор), а также возможное учреждение общества одним учредителем, изменение порядка формирования уставного капитала. Он отметил непоследовательность законодателей: каким образом один учредитель сам с собой будет проводить собрание (а это обязательно) или назначать органы управления.

Правовая защита объектов интеллектуальной собственности

Рассказывая о правовой защите общеизвестных товарных знаков, главный научный консультант Комитета Верховного Совета Украины по вопросам науки и образования Геннадий Андрощук сообщил, что в условиях конкурентной борьбы сегодня маркируется около 75 % товаров. Признание товарного знака как общеизвестного открывает большие возможности собственнику для защиты своего товарного знака.

Заместитель директора ГП «Украинский институт промышленной собственности» Анатолий Горнисевич отметил, что положительной стороной действующего ГК является то, что вопросы правового регулирования интеллектуальной собственности выделены в отдельные книги (книги 4 и 5 ГК).

Представитель НИИ интеллектуальной собственности АпрН Украины Александр Дорошенко акцентировал внимание на первостепенной роли судебной экспертизы в системе защиты прав интеллектуальной собственности, поскольку большинство выводов экспертов лежат в основе мотивировочных частей выносимых судебных решений. По его словам, на сегодняшний день на Украине аттестовано более 50 экспертов в сфере интеллектуальной собственности. Но реально работают только 12 из них.

Темой доклада Михаила Дубинского, директора патентно-юридического агентства «Дубинский и Ошарова», были особенности уголовно-правовой охраны прав интеллектуальной собственности. По его словам, этот способ защиты прав интеллектуальной собственности не особо распространен. Ключевыми статьями Уголовного кодекса Украины, на основании которых осуществляется защита прав, являются статьи 176, 177, 229, 231, 232 Уголовного кодекса Украины.

Юридическая практика

Исключительно прикладной характер носил семинар, посвященный организации юридической практики.

С докладами выступили юристы, открывшие собственную юридическую фирму. Так, старший партнер юридической фирмы «Василь Кисиль и партнеры» Василий Кисиль коснулся проблемы этики в адвокатской деятельности. Главными качествами адвоката должны быть честность, компетентность и добросовестность, отметил он: «Если адвокат не является специалистом в том или ином вопросе, он должен сообщить об этом клиенту и порекомендовать ему другого специалиста. Только такие действия могут быть расценены как этичные».

С докладом на тему «Нормы права или представление о них: что главнее?» выступил старший партнер юридической фирмы «КМ Партнеры» Александр Минин.

Совершенной «прозрачностью» отличился управляющий партнер юридической фирмы «Магистр и партнеры» Олег Рябоконь, который рассказал об организационной структуре своей компании, об отделах, персонале, функциональных обязанностях работников.

Весьма познавательной была презентация управляющего партнера юридической фирмы «Шевченко Дидковский и Партнеры» Игоря Шевченко. Его выступление касалось корпоративного стиля юридической фирмы.

Кредитование

В рамках конференции состоялся семинар «Кредитование и защита прав кредиторов в банковской деятельности».

Судья Верховного Суда Украины Николай Гусак рассмотрел действующее регулирование института признания сделок недействительными, а также основания для изменения судебной практики в данной сфере. Он отметил, что нынче не существует практики признания договоров незаключенными, поскольку отсутствует такой способ защиты права собственности.

Начальник юридического департамента УкрСиббанка Сергей Панов при рассмотрении проблемных вопросов правового регулирования кредитных отношений отметил три постулата, которыми руководствуются специалисты банка при кредитовании: логика, чувство права и интуиция.

Некоторым аспектам создания на Украине Бюро кредитных историй посвятила свое выступление Елена Орлюк, консультант Комитета Верховного Совета Украины по вопросам правовой политики. Бюро планируется создать в виде акционерных обществ, которые будут предоставлять информацию о заемщиках за определенную плату.

Юрист юридической фирмы «Шевченко Дидковский и Партнеры» Николай Орлов вкратце остановился на проблемных моментах международных финансовых транзакций. Характерным для таких операций является то, что деятельность юристов на 60—70 % состоит из посредничества и консультирования на всех этапах сделки, а не юридической деятельности. Это происходит из-за отсутствия опыта работы с международными финансовыми рынками, а отсюда — соответствующей репутации.

Уголовное право и процесс

Значительная часть семинара на тему «Актуальные вопросы уголовного права и процесса» была уделена обсуждению статей Уголовного кодекса Украины (УК), предусматривающих ответственность за уклонение от уплаты налогов и преступления в сфере служебной деятельности. По этому вопросу выступали заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Азовского регионального института управления при Запорожском государственном университете Александр Дудоров и заведующий отделом по вопросам национальной безопасности, обороны, правоохранительной деятельности и борьбы с преступностью ГНЭУ Аппарата Верховного Совета Украины Николай Хавронюк. Они оба пришли к выводу о неисчерпаемом репрессивном потенциале УК в сфере налогообложения. К тому же, отметил Николай Хавронюк, хороших изменений в законодательстве в этих вопросах в ближайшее время ожидать не стоит, хотя жизненно необходимо внести изменения в УК, в частности в статьи 192, 212, 222, 367 и 425. По его мнению, следует исключить из УК статьи, предусматривающие ответственность должностных лиц, дополнив статьей, которая гласит: если преступление совершено должностным лицом с использованием служебных полномочий, то максимальный срок наказания по этой статье увеличивается в полтора раза.

Старший научный сотрудник Института государства и права им. В. Корецкого НАН Украины Николай Сирый обратил внимание на то, что в УК есть ряд статей, согласно которым приговор является основанием для вынесения другого приговора, что само по себе бессмысленно. Так, чтобы привлечь к ответственности за легализацию, необходим приговор суда, согласно которому денежные средства или имущество признавались бы полученными преступным путем.

 

ДТП І ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

ПОСЛУГИ АДВОКАТА В ЦИВІЛЬНОМУ СПРАВІ

Розірвання шлюбу (розлучення), розділ майна, послуги адвоката при розлученні

Захист в суді, складання позовних заяв та послуги адвоката

Складання і юридичний аналіз договорів

Чи законно підвищення процентних ставок за користування кредитом?

Докази

Розлучення як синонім розподілу

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗВІЛЬНЕНЬ?

Можливість оскарження відмови у видачі кредиту

Щодо відмови банків у видачі кредитів юридичним особам

Розлучення, послуги адвоката по розлученню

Повертаємо борги правильно!

Як діяти при ДТП?

Наслідок кризи: поручителі по кредитах кинулися до юристів

Досвід російських колег (Помилковий донос)

Захист прав споживача (Досвід зарубіжних колег)

Часто задають питання юристу

Відшкодування шкоди, завданої злочином

Вирішення господарських спорів в умовах економічної кризи (правовий аспект)

ЛІКВІДАЦІЯ ТОВ

Вас зупинили працівники ДАІ або ДПС: що робити? Які повноваження працівників міліції і ваші права ???!!!

Без заборон і слідів

Обгін - справа тонка

Зупинка і стоянка

Адвокат у господарських справах

Фізична особа

Індивідуальні та колективні трудові спори

Процес розгляду трудових спорів

Суб\u0026#39;єкти та об\u0026#39;єкти цивільно-правових відносин

Адвокат - це надійна підтримка в правовому світі

Культура юриста. Частина 1

Культура юриста. Частина 2

Культура юриста. Частина3

Ораторські можливості юриста

Юристи та логіка

Адвокатура

Гарантії адвокатської діяльності

Адвокат - захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного

Принципи адвокатської діяльності

Адвокатська таємниця

Історія виникнення адвокатури

Набуття звання адвоката у Франції

Форма організації роботи адвоката у Франції

Обов\u0026#39;язки адвокатів

Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України. Частина 1

Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України. Частина 2

Принципи та гарантії адвокатської діяльності

Організаційні форми діяльності адвокатури

Професійні права адвоката

Що зобов\u0026#39;язаний робити адвокат

Адвокатські єднання

Оплата праці адвоката

Карпа - фінансовий інститут французької адвокатури

Юридична діяльність: поняття та зміст

Юридична практика

Предмет та завдання юридичної деонтології

Право власності

Правові відносини

Юридичні послуги для малозабезпечених

Юридична консультація по щорічному підтвердженню відомостей про юридичну особу

Юрист = користувач ПК?

Чи можливо стягнути борг за розписці?

Який юрист мені потрібен?

Правила в бою: напад та охорона

З якою метою наймати адвоката

Ведення справи

Кого вважати адвокатом?

Адвокат в Києві

Юридична консультація

Юридичні послуги

Надання якісних юридичних послуг

Консультування та надання юридичних послуг досвідченими юристами

Захист підозрюваних, підсудних - робота адвоката

Юридична допомога під час бізнесу

Юридична консультація під час підписання договорів

Юридичні послуги від професіоналів

Надання юридичних консультацій компанією Urkon

Послуги адвоката і юриста в Києві

Юридична допомога та послуги адвоката в Києві

Що входить в послуги адвоката в Києві?

Стрижка кошек по недорогим ценамNotice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=20&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=20&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=20&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

 
Стрижка кошек по недорогим ценам

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Зупинка і стоянка

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Вас зупинили працівники ДАІ або ДПС: що робити? Які повноваження працівників міліції і ваші права ???!!!

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31


Notice: Undefined index: name in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/conteyner/main.php on line 311

 
 
 
 
 
  Юридична консультація
 
  Реєстрація, ліквідація підприємств
 
  Реєстрація інвестицій
 
  Ліцензування, сертифікація
 
  Абонентське обслуговування
 
  Захист у судах
 
  Захист прав
 
  Зовнішньоекономічна діяльність
 
  Юридична фірма
 
  Юридична компанія
 
  Юридичні послуги
 
«Новини»
[04.08.2011]
Закон України «Про судовий збір»
 
Постійно в подібних моментах в Вашій професійній практиці чи особистого життя стане на підмогу юридична консультація юристів з великим досвідом роботи.

 
[04.08.2011]
Податкова інспекція запровадила "карти тіньової економіки"
 
В кінці минулого місяця керівники податкової служби України отримали так звані "карти тіньового сектора", за допомогою яких вони збираються боротися з приховуванням доходів платниками податків.

 
[04.08.2011]
Зміни в законі про державні закупівлі
 
263 народних депутата України проголосували за внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" та Кодексу про адміністративну відповідальність в цілому з урахуванням пропозицій Президента України.

 
 

Notice: Undefined index: /index.php?o=20&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=20&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=20&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31