Реєстрація»  
 
 логін   пароль 
 
 
 
(093) 617-03-95
     Шукати | Розширений пошук
 
«Розділи»

 
(093) 617-03-95
«Юридичні статті»

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=141&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=141&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=141&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=141&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=141&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=141&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31
& 

Юридичні послуги для малозабезпечених

Юридичні послуги для малозабезпечених

19 червня 2003 був прийнятий Закон України "Про соціальні послуги" № 966-IV (далі - Закон) зі змінами і доповненнями, внесеними законами України від 24.06.2004 р. № 1891-IV та від 16.04.2009 р. № 1276-VI . Цей Закон визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг особам, які знаходяться в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

 

Складні життєві обставини

Згідно зі ст. 5 Закону України "Про соціальні послуги" одним із видів соціальних послуг є юридичні послуги . У цій статті юридичні послуги розуміються як надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, які вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення правових документів , допомогу адвоката , Захист прав та інтересів особи і т.п.).

Однією з умов надання юридичних послуг є перебування особи, їх необхідно в складних життєвих обставинах. Стаття 1 Закону визначає зміст поняття "складні життєві обставини". Зокрема, це обставини, які об'єктивно порушують нормальну життєдіяльність людини і спричиняють за собою наслідки, які вона не може подолати самостійно (інвалідність, часткова втрата рухової активності у зв'язку зі старістю або станом здоров'я, самотність, сирітство, безпритульність і т.д.) .

Але перелік складних життєвих обставин, яка містить ст. 1 Закону, є неповним. Так, доцільно віднести до них:

  • протиправні дії третіх осіб;
  • порушення прав і законних інтересів;
  • невизнання або оспорювання прав особи, його свобод чи інтересів;
  • вчинення особою адміністративного правопорушення;
  • адміністративне затримання особи;
  • порушення, допущені щодо прав, свобод чи інтересів людини з боку органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій;
  • участь особи у кримінальному судочинстві як потерпілий, підозрюваного, обвинуваченого, цивільного позивача, цивільного відповідача або свідка.

Розширення переліку складних життєвих обставин, у яких можуть опинитися соціально незахищені особи, забезпечить реалізацію їх прав.

 

Право особи на правову допомогу

В Україні важливу роль у забезпеченні реалізації, захисту та охорони прав і свобод людини і громадянина відведено праву особи на правову допомогу, закріпленому у ст. 59 Конституції. Воно є одним з конституційних, невід'ємних прав людини та має загальний характер. У контексті ч. 1 цієї статті "кожен має право на правову допомогу" понятія "кожен" охоплює всіх без винятку осіб - громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на її території. Здійснення права на правову допомогу засноване на дотриманні принципів рівності всіх перед законом та відсутність дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Крім того, реалізація кожним права на правову допомогу не може залежати від статусу особи і характеру її правовідносин з іншими суб'єктами права. Правова позиція щодо цього Конституційний Суд України висловив у Рішенні від 16 листопада 2000 р. у справі про право вільного вибору захисника. Зокрема, в абзаці 5 п. 5 мотивувальної частини цього Рішення зазначено: "Закріпивши право будь-якої фізичної особи на правову допомогу, конституційний припис" кожен є вільним у виборі захисника своїх прав "(ч. 1 статті 59 Конституції) за своїм змістом є загальним і стосується не тільки підозрюваного, обвинуваченого або підсудного, а й інших фізичних осіб, яким гарантується право вільного вибору захисника з метою захисту своїх прав і законних інтересів, що виникають із цивільних, трудових, сімейних, адміністративних та інших правовідносин.

Конституційне право кожного на правову допомогу за своєю суттю є гарантією реалізації, захисту та охорони інших прав і свобод людини і громадянина, і в цьому полягає його соціальна значимість. Серед функцій такого права в суспільстві слід виділити превентивну, яка не тільки сприяє правомірності здійснення особою своїх прав і свобод, але й попереджає можливі порушення або незаконні обмеження прав і свобод людини з боку органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

Правова допомога є багатоаспектною, різної за змістом, обсягом та формами. Вона може передбачати консультації, роз'яснення, складання позовів, звернень, довідок, заяв і скарг, здійснення представництва, зокрема в судах та інших державних органах, тощо.

 

Гарантії правової допомоги

Виходячи зі змісту Рішення КСУ від 30 вересня 2009, Конституційний Суд України зазначає, що забезпечення кожному права на правову допомогу в контексті ч. 2 ст. 3 і ст. 59 Конституції покладає на державу відповідні обов'язки щодо забезпечення особи правовою допомогою належного рівня. Вони обумовлюють необхідність визначення в законах, інших нормативно-правових актах порядку, умов і способів надання такої допомоги. Однак не всі галузеві закони України, зокрема процесуальні кодекси, що містять приписи, спрямовані на реалізацію зазначеного права, а це може призвести до обмеження або звуження його змісту та обсягу.

Крім того, забезпечення кожному права на правову допомогу не тільки конституційно-правовим обов'язком держави, а й дотриманням міжнародно-правових зобов'язань, взятих Україною відповідно до положень Загальної декларації прав людини 1948 року, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. , а також Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966

 

Висновки

Проаналізувавши положення ст. 1 Закону України "Про соціальні послуги", можна зробити висновок, що особа обмежена в отриманні правової допомоги (юридичної послуги) і має право на неї, тільки якщо її життєвих обставин відповідають переліку складних життєвих умовах, зазначених у цій статті. А це суперечить ст. 59 і 64 Конституції України. Таким чином, виходячи зі змісту рішень КСУ від 30 вересня 2009 та 16 листопада 2000 р., а також ст. 59 і 64 Конституції, доцільно внести відповідні зміни до Закону "Про соціальні послуги". Так, в абзаці 3 ст. 1 Закону необхідно розширити зміст поняття "складні життєві обставини".

 

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=141&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=141&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=141&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

 
Кого вважати адвокатом?

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗВІЛЬНЕНЬ?

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Юридична консультація під час підписання договорів

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31


Notice: Undefined index: name in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/conteyner/main.php on line 311

 
 
 
 
 
  Юридична консультація
 
  Реєстрація, ліквідація підприємств
 
  Реєстрація інвестицій
 
  Ліцензування, сертифікація
 
  Абонентське обслуговування
 
  Захист у судах
 
  Захист прав
 
  Зовнішньоекономічна діяльність
 
  Юридична фірма
 
  Юридична компанія
 
  Юридичні послуги
 
«Новини»
[04.08.2011]
Закон України «Про судовий збір»
 
Постійно в подібних моментах в Вашій професійній практиці чи особистого життя стане на підмогу юридична консультація юристів з великим досвідом роботи.

 
[04.08.2011]
Податкова інспекція запровадила "карти тіньової економіки"
 
В кінці минулого місяця керівники податкової служби України отримали так звані "карти тіньового сектора", за допомогою яких вони збираються боротися з приховуванням доходів платниками податків.

 
[04.08.2011]
Зміни в законі про державні закупівлі
 
263 народних депутата України проголосували за внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" та Кодексу про адміністративну відповідальність в цілому з урахуванням пропозицій Президента України.

 
 

Notice: Undefined index: /index.php?o=141&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=141&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=141&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31