Реєстрація»  
 
 логін   пароль 
 
 
 
(093) 617-03-95
     Шукати | Розширений пошук
 
«Розділи»

 
(093) 617-03-95
«Юридичні статті»

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=140&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=140&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=140&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=140&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=140&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=140&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31
& 

Правові відносини

Правові відносини

Цивільне законодавство України визначає, що серед обов'язкових благ - об'єктів цивільних прав найвищою соціальною цінністю є життя і здоров'я людини, її честь і гідність, недоторканність і безпека (ч.2 ст.201 ЦК України). Конституція України містить положення, відповідно до якого "Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування нанесеної порушень цього права шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація не може бути засекречена "(ст.50 Конституції України). Ця норма є важливим елементом системи констітуційно-правовому гарантій забезпечення особистої безпеки громадян.

Юридичні послуги особистого немайнового права на особисту безпеку тривалий час залишалося в Україні на досить низькому рівні і обмежувалося сферою кримінально-правового регулювання.

Частково питанням безпеки продуктів харчування і предметів побуту як одних з найбільш важливих елементів права на безпечне навколишнє середовище приділяють увагу такі відомі вчені: О. І. Іоріш, О. І. Красовський, М. І. Ковальов, Л. О. Красавчікова, М . М. Малеіна.

Сучасний стан дослідження в цій сфері наголошується накопиченням значного наукового матеріалу, створенням теоретичних концепції права людини на особисту безпеку.

Найбільше загострення в сучасних умовах набуває правове регулювання безпеки в частині здійснення особою права на безпечність об'єктів споживання. Серед них виділяються дві основні групи: продукти харчування та предмети побуту.

Законодавчу базу в цій сфері складають: Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 8 червня 2000 року; Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" від 14 січня 1998 року; Закон України "Про захист прав споживачів "від 12 травня 1991 року; Закон України" Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини "від 23 грудня 1997 року; Закон України" Про вилучення з обігу, переробку та утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції " від 14 січня 2000 року.

Відповідно до ст.1 Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" безпека харчових продуктів - це відсутність загрози шкідливого впливу харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів на організм людини, а показники безпеки продовольчої продукції - це науково обгрунтовані показники вмісту (гранично допустимі межі впливу) у зазначеній продукції шкідливих для здоров'я і життя людини компонентів чи речовин хімічного, біологічного, радіаційного та будь-якого іншого походження, недотримання яких призводить до шкідливого впливу на здоров'я людини.

Під неякісної продовольчою продукцією - розуміють продовольчу продукцію, якісні показники та споживчі властивості якої не відповідають зазначеним у декларації про відповідність, нормативних документах або нормативно-правових актах, а під небезпечної продовольчою продукцією - таку, показники безпеки якої не відповідають встановленим в Україні для даного виду продукції ..., а також продовольча продукція, споживання (використання) якої пов'язане з підвищеним ризиком для здоров'я і життя людини.

У ст.4 цього ж Закону закріплено, що неякісні, небезпечні для життя і здоров'я людини або фальсифіковані харчові продукти, продовольча сировина і супутні матеріали забороняється виготовляти, ввозити, реалізовувати, використовувати в оптовій чи роздрібній торгівлі, громадському харчуванні.

За сучасних умов зазначені правові норми не задовольняють у повній мірі вимог забезпечення особистої безпеки. З метою забезпечення ефективності здійснення права на особисту безпеку необхідне приведення правових норм, які стосуються визначення безпеки харчових продуктів, у відповідність до потреб сучасності.

Так, безпека харчових продуктів (особисту харчову безпеку) необхідно розуміти як стан не тільки відсутності прямої загрози шкідливого впливу на організм людини, а як відсутність загрози ймовірності настання негативних наслідків споживання продуктів харчування, продовольчої сировини і супутніх товарів, як для безпосереднього споживача, так і для його нащадків.

Своєю чергою під показниками безпеки продовольчої продукції необхідно розуміти науково обгрунтовані показники вмісту в такій продукції шкідливих і ймовірно шкідливих для здоров'я і життя людини компонентів чи речовин, а також компонентів і речовин, наслідки впливу яких на організм за існуючих умов розвитку науки і технології неможливо визначити як безпечні або спрогнозувати їх з реальною ймовірністю.

Як наслідок, небезпечною повинна вважатися продовольча продукція, споживання якої пов'язане з підвищеним або ймовірним ризиком для життя і здоров'я людини, а також продовольча продукція, вплив якої (частин, складових елементів, вмісту) носить невизначений для життя і здоров'я людини (споживача) або його нащадків характер.

 

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=140&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=140&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=140&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

 
Предмет та завдання юридичної деонтології

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Юридична діяльність: поняття та зміст

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Юридична допомога під час бізнесу

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31


Notice: Undefined index: name in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/conteyner/main.php on line 311

 
 
 
 
 
  Юридична консультація
 
  Реєстрація, ліквідація підприємств
 
  Реєстрація інвестицій
 
  Ліцензування, сертифікація
 
  Абонентське обслуговування
 
  Захист у судах
 
  Захист прав
 
  Зовнішньоекономічна діяльність
 
  Юридична фірма
 
  Юридична компанія
 
  Юридичні послуги
 
«Новини»
[04.08.2011]
Закон України «Про судовий збір»
 
Постійно в подібних моментах в Вашій професійній практиці чи особистого життя стане на підмогу юридична консультація юристів з великим досвідом роботи.

 
[04.08.2011]
Податкова інспекція запровадила "карти тіньової економіки"
 
В кінці минулого місяця керівники податкової служби України отримали так звані "карти тіньового сектора", за допомогою яких вони збираються боротися з приховуванням доходів платниками податків.

 
[04.08.2011]
Зміни в законі про державні закупівлі
 
263 народних депутата України проголосували за внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" та Кодексу про адміністративну відповідальність в цілому з урахуванням пропозицій Президента України.

 
 

Notice: Undefined index: /index.php?o=140&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=140&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=140&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31