Реєстрація»  
 
 логін   пароль 
 
 
 
(093) 617-03-95
     Шукати | Розширений пошук
 
«Розділи»

 
(093) 617-03-95
«Юридичні статті»

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=133&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=133&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=133&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=133&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=133&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=133&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31
& 

Юридична практика

Юридична практика


Після ознайомлення з загальними рисами та системою наукових юридичних знань більш зрозумілими стають питання практичної діяльності, яка відбувається у сфері дії права в зв\u0026#39;язку з цим має ряд характерних ознак, що дозволяють виділити її у певний вид соціальної діяльності. Перед тим, як визначити ці характерні риси, слід звернутися до розуміння більш загальної соціальної діяльності, існує навіть теорія соціальної дії, автори якої у 20-ті роки XX століття намагалися пояснити поведінку соціальних суб\u0026#39;єктів через зв\u0026#39;язки уявлення, психологічні і моральні моменти, що виникають в ході взаємовідносин між ними. Ця теорія характеризувалася свого часу, як основний напрям американської соціології XX століття та мала значний успіх у питаннях пояснення соціальної структури, ієрархії соціальних систем, рівнів їх організації тощо

Питання соціальної діяльності можна розглядати також з позицій філософії або психології. У кожному випадку ми отримаємо певний результат. Однак слід щита той факт, що правознавство відноситься до суспільних наук, має свою методологію дослідження та різні методологічні рівні - від філософського до конкретно-історичного, а значить може самостійно пояснювати окремі явища навколишнього світу, які мають відношення до правової дійсності. На цій підставі соціальну діяльність можна визначити як спосіб організації та існування соціального організму, в процесі чого, шляхом перетворення та споживання оточуючого світу відбувається задоволення життєвих потреб та інтересів соціальних суб\u0026#39;єктів. Людські потреби та інтереси, які виступають двигуном їхньої діяльності, дуже різноманітні, характеризуються невизначеним колом аспектів розуміння, тому людська діяльність відбувається відповідно у різноманітних формах, напрямах і сферах суспільного життя. Одним з напрямків, змістовно наповнюють поняття соціальної діяльності, є юридична діяльність. При цьому юридичну діяльність можна розкрити через поняття форми або сфери в соціальному діяльності. У першому і в другому випадку це буде виправдано тому, що всяка людська активність спостерігається лише у випадку свого зовнішнього прояву та може існувати, як самостійне явище лише у визначеній системі зв\u0026#39;язків, тобто у певній сфері соціальних відносин. Ці різні аспекти вказують лише на відмінність методологічних підходів та допомагають всебічно розкрити об\u0026#39;єкт дослідження. Поряд з цим, юридична діяльність може мати свої власні форми здійснення та відбуватися у різних сферах життя суспільства. У даному випадку було б доцільним визначити, які види соціальної діяльності існують поряд з юридичною та якими рисами остання відрізняється від інших. За різними підставами виділяють такі види, як - розумова, предметна, виробнича, політична, організаційна, державно-управлінська, виховна та безліч інших видів діяльності за формою прояву або способом здійснення.

Виділення такої значної кількості видів обумовленого багатогранністю соціального життя, складністю відносин та зв\u0026#39;язків, в які вступають люди.

Вид діяльності характеризується конкретними причинними зв\u0026#39;язками, метою, формами, сферою здійснення, суб\u0026#39;єктами, засобами та інше. Юридична діяльність, окремий вид соціальної діяльності характеризуються такими рисами:
1. Відбувається у сфері дії права з використанням правових засобів.
2. Здійснюється спеціально уповноваженими на те суб\u0026#39;єктами, які володіють юридичними знаннями.
3. її метою є упорядкування, узгодження суспільних відносин по відношенню до вимог права, вирішення конкретних життєвих ситуацій та задоволення на цій основі індивідуальних, групових та загальнолюдських потреб та інтересів.
4. Юридична діяльність має організуючий характер, націлена на організацію дій інших суб\u0026#39;єктів і значною мірою пов\u0026#39;язана з державною діяльністю.
5. Зміст юридичної діяльності у кожній конкретній ситуації складають окремі дії юристів, які націлені на досягнення бажаних результатів правових.
6. Юридична діяльність у багатьох ситуаціях виявляє елементи творчості, індивідуального підходу, винесення конкретного рішення на підставі загальної моделі пове ¬ Дінка.
7. Юридична діяльність своїм правовим впливом пронизує майже всі сфери суспільного життя, які підлягають правовому регулюванню.

Таким чином, під юридичної послугою слід розуміти один з видів соціальної діяльності, який здійснюється юристами-фахівцями з метою отримання правового результату, задоволення законних потреб та інтересів соціальних суб\u0026#39;єктів у відповідності до вимог права. -Іноді вживається термін \u0026quot;юридична практика\u0026quot; (соціальна практика), який по суті відображає поняття діяльності, але включає ще й досвід практичного засвоєння і дійсності.


Юридична діяльність, характеризуючись своїми специфічними рисами, не є винятком із загального правила. Як і інші види соціальної діяльності, вона упорядковується за допомогою цілої системи засобів, серед яких правові займають вагоме місце. Однак, в деонтологічні аспекти привертають до себе увагу засоби неюридичного походження, за допомогою яких здійснюється регулятивний вплив. У чому ж полягає сутність соціального регулювання, які види його бувають та як воно трансформується в сферу юридичної діяльності? Треба відзначити, що виходячи із системного характеру соціальної організації (суспільство як система), її багатоплановості, необхідності розвитку і функціонування, соціальне регулювання як невід\u0026#39;ємний фактор і умова співіснування різнорідних суб\u0026#39;єктів, умова здійснення будь-яких видів соціальної діяльності існувало на протязі всього періоду суспільства. Можна визначити два основних види соціального регулювання: нормативне та індивідуальне. Суть нормативного зводиться до створення загальних правил поведінки людей в суспільстві, які розраховані на невизначене коло осіб та ситуацій. Індивідуальне регулювання полягає у встановленні моделі поведінки для конкретно визначених осіб, яка розрахована на одноразове використання.

У залежності від суб\u0026#39;єктів регулювання розрізняють державне та недержавне. При цьому відзначимо, що для регулювання юридичної діяльності характерно поєднання різних видів регулятивного впливу. Таким чином, в ході регулювання відбувається формування моделей поведінки загального або індивідуального характеру. При цьому використовуються такі засоби: надання права на певні дії, покладання обов\u0026#39;язку, встановлення заборон та визначення мір відповідальності. Залежно від способу встановлення та забезпечення реалізації існуючих нормативів, вони можуть бути юридичного, морального, релігійного або іншого походження. При цьому їх головне призначення полягає в тому, що вони визначають алгоритм дій людини в різних життєвих ситуаціях і в комплексі складають нормативну основу всякої соціальної діяльності. Виходячи з того, що предметом нашого дослідження виступає діяльність юридична, то безпосередньою основою її здійснення є юридичні норми. Але при цьому існує система моральних вимог, що складають деонтологічні характеристику юридичної діяльності. Це не означає, що мораль і право існують окремо, не знаходячи аспектів взаємодії. Навпаки, вони доповнюють один одного, узгоджують свої регулятивні можливості, хоча пріоритет у цій взаємодії визнається за нормами морального походження, які виконують роль визначального фактору у формуванні нормативної бази всякої соціальної регуляції.

 

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=133&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=133&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=133&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

 
Набуття звання адвоката у Франції

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Адвокатура

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Адвокат у господарських справах

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31


Notice: Undefined index: name in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/conteyner/main.php on line 311

 
 
 
 
 
  Юридична консультація
 
  Реєстрація, ліквідація підприємств
 
  Реєстрація інвестицій
 
  Ліцензування, сертифікація
 
  Абонентське обслуговування
 
  Захист у судах
 
  Захист прав
 
  Зовнішньоекономічна діяльність
 
  Юридична фірма
 
  Юридична компанія
 
  Юридичні послуги
 
«Новини»
[04.08.2011]
Закон України «Про судовий збір»
 
Постійно в подібних моментах в Вашій професійній практиці чи особистого життя стане на підмогу юридична консультація юристів з великим досвідом роботи.

 
[04.08.2011]
Податкова інспекція запровадила "карти тіньової економіки"
 
В кінці минулого місяця керівники податкової служби України отримали так звані "карти тіньового сектора", за допомогою яких вони збираються боротися з приховуванням доходів платниками податків.

 
[04.08.2011]
Зміни в законі про державні закупівлі
 
263 народних депутата України проголосували за внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" та Кодексу про адміністративну відповідальність в цілому з урахуванням пропозицій Президента України.

 
 

Notice: Undefined index: /index.php?o=133&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=133&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=133&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31