Реєстрація»  
 
 логін   пароль 
 
 
 
(093) 617-03-95
     Шукати | Розширений пошук
 
«Розділи»

 
(093) 617-03-95
«Юридичні статті»

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=127&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=127&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=127&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=127&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=127&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=127&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31
& 

Професійні права адвоката

Професійні права адвоката


До професійних прав адвоката Закон відносить: представництво, захист прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб за їх дорученням у всіх органах, установах, організаціях; збір відомостей про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах та справах про адміністративні порушення. Отже, адвокату надано право збирати докази для подання в органи дізнання, слідства, прокуратури, загальні та арбітражні суди.

Перелік прав адвоката при збиранні довів не є вичерпним. Зокрема, він може:
- Запрошувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об\u0026#39;єднань, а від громадян - за їх згодою;
- Знайомитися на підприємствах, в установах, організаціях з необхідними для виконання доручення документами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом;
- Одержувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань.

Практично це означає можливість одержання від установ, які ведуть експертизи (судово-медичні, автотехнічні, бухгалтерські тощо), а також від фахівців висновків і консультацій для судових, слідчих, прокурорських органів; застосовувати згідно з чинним законодавством науково-технічні засоби. Йдеться про використання відеомагнітофонів, диктофонів, засобів множення та ін при вивченні матеріалів справи, збирання доказів, при допитах, у судових засіданнях, при відтворенні обстановки та обставин події і т.д. Слід зазначити, що все це в достатній мірі законодавством не закріплено, не передбачений і механізм реалізації. Щоб скористатися цим правом, адвокат має одержати дозвіл відповідної посадової особи (слідчого, прокурора, судді). Законодавець встановив, що адвокат вправі доповідати свої скарги в порядку нагляду Голові (його заступникам) Верховного Суду України, головам обласних (Автономної Республіки Крим) судів, Генеральному прокуророві (його заступникам), прокурорам областей (Автономної Республіки Крим) і т.д. На практиці ж ця вимога закону виконується формально, оскільки як у Верховному Суді, так і в Генеральній прокуратурі прийомом адвокатів, як і інших відвідувачів, як правило, займаються особи, не має права приймати по суті справи. Практично адвокат виступає тут у ролі \u0026quot;посиленого\u0026quot; - для передачі скарги. Суть \u0026quot;прийому\u0026quot; у Верховному Суді полягає у вирішення питання про витребування або про відмову у витребуванні справи. Відповіді на скарги підписуються посадовими особами, які не наділені правом приносити протести на судові рішення (начальником секретаріату, членом і заступником голови колегії Верховного Суду або прокурором відділу, начальником або його заступником відділу чи управління Генеральної прокуратури України), що змушує адвоката звертатися з повторними скаргами , в тому числі, на особистих прийомах.

Дане питання має бути конкретно врегульоване нормами цивільно-процесуального та кримінально-процесуального законодавства. Йдеться про наділення адвоката правом бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях органів влади і управління, громадських, профспілкових, господарських та інших органів та організацій.

За законом адвокат має право на одного або кількох помічників. Слід підкреслити, що цей інститут вже відомий українській адвокатурі, який існував до жовтня 1917.
Помічником адвоката може бути особа, яка має вищу юридичну освіту. Умови роботи помічника адвоката визначаються контрактом між ним і адвокатом (або адвокатським об\u0026#39;єднанням) з додержанням законодавства про працю. Їм не можуть бути особи, перелік яких є перешкодою для заняття посади помічника адвоката.

Помічник користується рівними з адвокатом соціальними правами. Що стосується оплати праці, то вона визначається угодою між ним та адвокатом (чи адвокатським об\u0026#39;єднанням). Але закон наголошує, що заробітна плата помічника не може бути нижче встановленого державою мінімального розміру.
\u0026nbsp;
Соціальні права адвоката

Згідно із Законом про адвокатуру адвокати користуються правом на відпустку та на всі види допомоги по державному соціальному страхуванню. Щодо розміру внесків у нього, то вони сплачуються адвокатом як особою, що займається діяльністю, заснованою на особистій власності фізичної особи та виключно на її праці.

Призначення та виплата допомоги та пенсій адвокатом здійснюється відповідно до законодавства про соціальне страхування та соціальне забезпечення.

Слід зазначити, що адвокати - члени Спілки адвокатів України на відміну від інших адвокатів, які не є членами Союзу, користуються низкою пільг. Так, в 1992 р. рішенням правління Спілки затверджено Положення про фонд соціального захисту адвокатів України. Цей фонд є центром акумуляції коштів, що спрямовуються для соціального захисту членів Союзу.

Основними завданнями фонду є: збирання і накопичення внесків; виплата різних видів допомоги; організація санаторно-курортного лікування і відпочинку членів фонду та їх сімей; фінансування навчання членів фонду, забезпечення розширеного відтворення засобів фонду на основі принципів самофінансування; міжнародне співробітництво з проблем, пов `язки. пов\u0026#39;язаних із соціальним захистом адвокатів; організація страхування адвокатського ризику; надання стипендій дітям членів фонду - студентам юридичних вузів; кредитування членів фонду для професійної роботи, оренди приміщень, надання довгострокових позик на пільгових умовах і т.п.

Майно фонду складається із засобів як у грошовій формі, так і в іншій матеріальній формі, що надходять від засновників, спонсорів та членських внесків, засобів від діяльності фонду, інших надходжень.

Членом фонду можу бути лише член Спілки адвокатів України, який звернувся із заявою про вступ до фонду і бере участь своїми членськими внесками у формування його майна, виконує інші обов\u0026#39;язки передбачені Положенням про фонд.

Органи фонди складаються з ради фонду - органу управління, дирекції - виконавчого органу.
Дієздатність фонду в цивільному і торговому обігу здійснюється від імені і за дорученням Спілки адвокатів України.

 

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=127&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=127&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=127&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

 
Ведення справи

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Юридична консультація по щорічному підтвердженню відомостей про юридичну особу

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Юридичні послуги від професіоналів

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31


Notice: Undefined index: name in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/conteyner/main.php on line 311

 
 
 
 
 
  Юридична консультація
 
  Реєстрація, ліквідація підприємств
 
  Реєстрація інвестицій
 
  Ліцензування, сертифікація
 
  Абонентське обслуговування
 
  Захист у судах
 
  Захист прав
 
  Зовнішньоекономічна діяльність
 
  Юридична фірма
 
  Юридична компанія
 
  Юридичні послуги
 
«Новини»
[04.08.2011]
Закон України «Про судовий збір»
 
Постійно в подібних моментах в Вашій професійній практиці чи особистого життя стане на підмогу юридична консультація юристів з великим досвідом роботи.

 
[04.08.2011]
Податкова інспекція запровадила "карти тіньової економіки"
 
В кінці минулого місяця керівники податкової служби України отримали так звані "карти тіньового сектора", за допомогою яких вони збираються боротися з приховуванням доходів платниками податків.

 
[04.08.2011]
Зміни в законі про державні закупівлі
 
263 народних депутата України проголосували за внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" та Кодексу про адміністративну відповідальність в цілому з урахуванням пропозицій Президента України.

 
 

Notice: Undefined index: /index.php?o=127&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=127&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=127&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31