Реєстрація»  
 
 логін   пароль 
 
 
 
(093) 617-03-95
     Шукати | Розширений пошук
 
«Розділи»

 
(093) 617-03-95
«Юридичні статті»

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=112&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=112&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=112&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=112&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=112&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=112&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31
& 

Ораторські можливості юриста

Ораторські можливості юриста


Ораторське мистецтво є прикладною дисципліною, яка являє собою комплекс знань, умінь і навичок оратора щодо підготовки та проголошення переконуючи мови. Іншими словами, ораторське мистецтво - не діяльність, спрямована на переконання аудиторії засобами живого слова.

Ораторське мистецтво сприймається не стільки як наука про красномовство, а як наука про мовну доцільність, про осмислену і коректну мовну діяльність. Ораторське мистецтво означає не просто «говоріння», майстерність виголошення промови, а мову як соціальну дію, більше того - як взаємодія між мовниками.

У будь-якій мові (мовному акті) відбувається передача інформації. Істотний відповідь на запитання, для чого людина говорить: «Для того, щоб передати інформацію» - з тавтологією і, як будь-яка тавтологія, ця відповідь неконструктивна. Дійсно, для чого людина передає інформацію?

Чому людина передає певну інформацію саме цим людям і саме в цей час? Адже людина за своєю сутністю егоцентричний. Вона сприймає світ як щось, що функціонує навколо неї. Вона взагалі працює тільки на себе і як довільна від цієї діяльності, людина працює на інших. І тут важливо, щоб вимовлене слово діяло, щоб воно запам\u0026#39;яталося, щоб він залишився в свідомості інших. У цьому й полягає ораторське мистецтво.

Ораторське мистецтво - це мистецтво впливу на слухачів. Оратор впливає на людину всебічно: на його розум, почуття, орієнтацію, настрої, бажання, вчинки та дії. Хороший оратор - думок і слів організатор, а це важче, ніж організація людей: адже не видають наказ думати так, а не інакше.

Слово «оратор» походить від латинського - говорити. Сучасні словники тлумачать його як особистість, яка професійно займається мистецтвом красномовства, як особа, що проголошує мова; як людину, мас дар мови; як «глашатай».

Ораторське мистецтво завжди визнавалося необхідним і складної творчістю. Воно вважалося навіть царицею мистецтв, настільки сильним був його вплив на вирішення державних справ, на розуми людей. Адже живе слово виконує не тільки утилітарну функцію передачі інформації - воно формує переконання, готовність до певних конкретних дій. Слово мас магічний вплив. Ще Авіценна говорив: «Три зброї є у лікаря: слово, рослина, ніж». Врахуйте: «слово» - на першому місці.


У суспільному житті без слова, без його впливу не обійтися. Справді, як можна сказати, що одна думка більш істинна за іншу? Можна лише говорити, що одна думка переконливішим інший. Навчитися переконливості, навчитися робити слабку думку сильною - таке завдання можна виконати за допомогою ораторського мистецтва, звертаючись і до розуму, і до почуття людей. Хто володіє таким мистецтвом, той може переконати кого завгодно і домогтися торжества своєї думки. А в цьому і полягає мета ідеального \u0026quot;суспільного людини», яка бере участь у державних справах.

Ефективність діяльності юриста залежить від багатьох факторів. Поряд з якісною правовою освітою, знанням норм права і процесу він повинен мати необхідні ділові і моральні якості, певні організаторські здібності, визначаються загальною культурою, вмінням працювати з людьми, володіти розвиненим почуттям обов\u0026#39;язку, справедливістю та відповідальністю.

Сьогодні неможливо виконувати ні один вид юридичної діяльності без знання і розуміння особливостей спілкування і механізмів впливу однієї людини на іншу. Адже юрист протягом одного дня вступає в спілкування з десятками людей, різними за віком, інтелектом, з їх соціальним становищем, інтересами і потребами. Саме ця діяльність вимагає використання знань ораторського мистецтва для впливу як на людей, які, наприклад, потрапили в сферу судочинства (свідок, підозрюваний, обвинувачений, потерпілий та ін), на осіб, які безпосередньо здійснюють цей вид діяльності (слідчий, прокурор, суддя , адвокат), так і для здійснення більш загальних цілей: утвердження прав і свобод людини і громадянина, які визначають зміст і застосування законів, діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, місцевого самоврядування.

Справа ще й у тому, що специфіка особистості, в тому числі і юриста, випливає із сукупності певних елементів її соціальної якості: цілі діяльності; соціального статусу і соціальної ролі; норми і цінностей, якими керується особистість у діяльності, сукупності знань, рівня спеціальної підготовки , активності, самостійності у прийнятті рішень і, нарешті, систем знаків спілкування, важливою з яких є мова.

Центральною проблемою ораторського мистецтва є мовна культура юриста. Іноді спостерігається зневажливе ставлення до норм літературної мови. Деякі міркують так: «Ну що істотно зміниться, якщо, наприклад, я не там поставлю наголос, не так вимовля, або буде невдало складений пропозицію? Особливу тут те, що помилки в мові юриста небезпечні не самі по собі (хоча багато випадків, де викривлення у вимові призводить до смислових помилок). Але найчастіше мовні помилки негативно впливають на слухачів: один раз помилився юрист, другий, третій ... І ось вже слухачі мимоволі починають міркувати: «Якщо такі часті помилки в мові, то, ймовірно, не такий вже і його високий професійний рівень і навряд чи він знає ту проблему, про яку говорить, і чи можна взагалі мати віру до тих положень і висновків, які він наводить. На сто відсотків ефективність впливу в такому випадку низька.

І ця закономірність виявляється завжди. Якщо аналізувати проблеми правового нігілізму в Україні, то можна сказати, що погана мовна культура юристів зіграла тут не останню роль. Наведу лише одне свідчення із засобів ЗМІ (хоча життєвих прикладів цього багато): «Публіка мала задоволення послухати прокурора. Оратор так стані висловлював свої думки, який був освистана і з трибуни вигнаний. Подумалося навіть, не зроблено це навмисно, чи хтось пожартував, щоб продемонструвати цим епохальним виступом інтелектуальний рівень прокурорських рядів ».

Я вже не кажу про те, як часто юристи порушують правило точності мови. У той же час саме точністю характеризуються юридичні послуги і законність. Взагалі важко назвати іншу область суспільної діяльності, в якій неточність слова, розрив між думкою і словом мали б такі важливі наслідки, як у галузі права. Неточне слово - соціальне зло. Воно складає основу для свавілля і беззаконня.

Таким чином, мова, ораторське мистецтво є засобом спілкування людей і вираження думок, почуттів, волевиявлень. У юридичній сфері, вона підкоряється здійснення функцій права через миттєве розкриття всього досвіду, характеру, намірів оратора-юриста.

Не можна не визнати, що ораторське мистецтво має велике значення як знаряддя діяльності для всіх, хто використовує слово при виконанні своїх службових функцій і у спілкуванні. Ораторське мистецтво - це трибуна для юриста, засіб правового впливу - це та частина культури народу.

Основними функціями ораторського мистецтва виступають конструктивна (формулювання думок), комунікативна (функція передачі інформації і організації взаємодії), емотивна (вираження ставлення людини до того, про що вона каже), впливу на інших під час спілкування, переконання аудиторії та моделювання спілкування.

Щоб виконати ці функції, юрист повинен знати, що саме його співрозмовники (або широка аудиторія) хочуть почути, з чим вони неодмінно не погодяться, які слова найкращим чином можуть подіяти на слухачів, які конкретні кошти використовуються для найкращого впливу.

 

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=112&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=112&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=112&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

 
Правові відносини

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Як діяти при ДТП?

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Юридична консультація

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

 
 
 
 
 
  Юридична консультація
 
  Реєстрація, ліквідація підприємств
 
  Реєстрація інвестицій
 
  Ліцензування, сертифікація
 
  Абонентське обслуговування
 
  Захист у судах
 
  Захист прав
 
  Зовнішньоекономічна діяльність
 
  Юридична фірма
 
  Юридична компанія
 
  Юридичні послуги
 
«Новини»
[04.08.2011]
Закон України «Про судовий збір»
 
Постійно в подібних моментах в Вашій професійній практиці чи особистого життя стане на підмогу юридична консультація юристів з великим досвідом роботи.

 
[04.08.2011]
Податкова інспекція запровадила "карти тіньової економіки"
 
В кінці минулого місяця керівники податкової служби України отримали так звані "карти тіньового сектора", за допомогою яких вони збираються боротися з приховуванням доходів платниками податків.

 
[04.08.2011]
Зміни в законі про державні закупівлі
 
263 народних депутата України проголосували за внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" та Кодексу про адміністративну відповідальність в цілому з урахуванням пропозицій Президента України.

 
 

Notice: Undefined index: /index.php?o=112&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=112&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=112&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31