Реєстрація»  
 
 логін   пароль 
 
 
 
(093) 617-03-95
     Шукати | Розширений пошук
 
«Розділи»

 
(093) 617-03-95
«Юридичні статті»

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=110&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=110&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=110&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=110&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=110&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=110&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31
& 

Культура юриста. Частина 2

Культура юриста. Частина 2

\u0026nbsp;

Економічна культура юриста ( адвоката ) - Це рівень економіко-правового регулювання суспільних відносин на основі високої економічної обгрунтованості професійних дій з метою розвитку економічної незалежності України.

Функції: здійснення пошуку ефективних правових регуляторів в економіці, сприяння дотриманню фінансової дисципліни посадовими особами та громадянами, недопущення фінансово-господарських зловживань у державі, активне сприяння перетворенню тіньової економіки в державну, запобігання негативним етнонаціональним наслідків міграційних процесів, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв\u0026#39;язки між економічними і правовими явищами, формування нового економічного мислення і свідомості та ін

Довідка: економіка (від грец. Дім і закон) - це правила ведення господарства як 1) сукупності засобів, об\u0026#39;єктів, процесів, які використовуються людьми для задоволення своїх потреб шляхом створення необхідних благ, умов і засобів існування за допомогою праці; 2) науки про господарство і способи його ведення, про відносини між людьми в процесі виробництва та споживання, обміну товарами та послугами.

Звідси: основну увагу слід приділити виявленню впливу економічних факторів на різні форми соціальної поведінки, аналіз взаємовідносин таких феноменів як клас, статус, влада, мала група, соціалізація в цілісній системі суспільних відносин, включаючи економічні.

Примітка: економічна злочинність - це сукупність суспільно-небезпечних діянь, які посягають на валютно-фінансову систему країни, скоєних на певній території за певний період часу.

Економічна культура юриста допомагає йому глибше зрозуміти суть економічних реформ ринкового типу, ознайомитися з основними методами саморегулювання господарства й особливостями розвитку нових форм господарювання, поглибити знання економічного потенціалу нашої держави і взагалі визначити наукові закономірності розвитку економіки.

Треба вміти систематизувати економічні судження для проведення аналізу протиправних дій, вирішувати значні логічні економічні завдання в правових явищах, зокрема стримувати інфляційні процеси в державі, захист прав вітчизняного виробника, на середню ланку власників, які можуть реально вивести країну з економічної кризи.

Нюанс: економічна злочинність виникає переважно в переломні періоди розвитку країни.

Акторська культура юриста - це ступінь володіння нею такими рисами, як акторська увагу, рухи, мовна техніка - все те, що створює такий уявний образ, який би за допомогою сильної емоційно-юридичної пам\u0026#39;яті сприяв глибоке пізнання правової істини.

Принципи: юридична дійсність, культура правової волі. Культура віри у справедливе юридичне рішення, правова імпровізація, використання потенціалу юридичних дій.

Функції: вироблення вмінь творчого висунення та розвитку продуктивних правових версій, формування здатності надавати юридичний підтекст, створення необхідних емоційно-юридичних ситуацій, виховання навичок поведінки в правовому просторі, запобігання появи юридичного монотонності, забезпечення динамічності службових відносин з громадянами.

Звідси: акторське мистецтво - це мистецтво театральної гри, створення художніх образів у театрі, кіно, на телебаченні і радіо. Воно покликане втілити у виставі, кінофільмі т.п. авторський задум, виявити глибину ідеального змісту твору, донести його до глядача, одночасно збагатити п\u0026#39;єсу, лібрето, сценарій власною творчістю, життєвим досвідом актора.

Примітка: постійним джерелом акторського мистецтва є життя. Ставлячи себе в обставини п\u0026#39;єси (сценарію) і ролі, актор створює характер на основі сценічного перевтілення - зміни зовнішності, а головне осягнення і виявлення духовного світу персонажа. При цьому матеріалом для актора є його природні дані як зовнішні (голос, рух, жест, міміка), так і внутрішні (емоції, темперамент, уява, спостережливість). Важливими елементами акторського мистецтва є увага, уява, емоційна й моторна пам\u0026#39;ять, здатність до сценічного спілкудання, почуття ритму та ін

Значення акторської культури юриста полягає у виробленні схеми своєї поведінки, уміння розподілити запас нервових сил, зберігати їх у кульмінаційні моменти. Акторський смак реакції несподіваних явищ, уміння легко і непомітно переключатися з одного правового явища на інший, помічати ті правові чи неправові явища, які відволікають увагу, зосередивши зусилля на потрібних юридичних діях. Глибоке проникнення у внутрішнє життя клієнта, перевтілення в людину, яка живе почуттями клієнта. Виконання своєї професійної ролі на високому рівні.

Нюанс: між актором і юристом існують загальні і відмінні риси.

Зовнішня культура юриста - це ступінь дотримання юристом статутних вимог щодо зовнішнього вигляду, мови, поведінки, а також вміння проявити службовий етикет, морально-професійні дії та юридична милосердя.

Компоненти: службовий (юридичний) етикет, етика юридичного ненасильства, юридична милосердя, стиль поведінки, ритуальна культура, спілкування з різними категоріями людей, культура мови, стримування критики, особисте життя юриста.

Принципи: порядність, чуйність, людяність, діловитість, працьовитість, ретельність, тактовність, стриманість, скромність, самоконтроль, єдність прав і обов\u0026#39;язків, захист суб\u0026#39;єктивних прав юриста, презумпція невинуватості юриста, дотримання встановленої субординації, ненасильство, тональність, тактовність, товаростойкость, гостинність.

Опції: узагальнення компонентів юридичної деонтології, формування службового етикету юридичної діяльності (управлінська функція, оціночна функція, виховна функція, пізнавальна функція), створення основи культури професійних дій, вироблення основ професійно-етичного кодексу юриста в сферах професійної діяльності, спілкування та особистого життя.

Довідка: зовнішня культура це не окремий, самостійний вид загальної (соціальної) культури, а категорія, яка визначається практично всіма видами культур.

Службовий етикет юриста - це традиційно встановлена у державних, громадських або приватних організаціях і закріплена в нормативних актах форма виконання службових обов\u0026#39;язків. Етика юридичної ненасильства - це система професійних духовно-моральних поглядів, почуттів, переконань відносно правопорушника, а також усвідомлення юристом духовно-моральної і правової відповідальності за перевищення своїх повноважень.

Звідси: законом життя юристів мають бути елементарні норми загальнолюдської моралі, які сформувалися історично, що регулюють людські відносини на принципах взаємної поваги, гуманності, справедливості.

Примітка: службовий етикет юриста необхідний для забезпечення належного державного режиму як способу здійснення державної влади.

Нюанс: зовнішня культура юриста безпосередньо не залежить від його професійних знань, умінь і навичок.

 

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=110&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=110&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=110&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

 
Юрист = користувач ПК?

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Захист прав споживача (Досвід зарубіжних колег)

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Юридичні послуги від професіоналів

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31


Notice: Undefined index: name in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/conteyner/main.php on line 311

 
 
 
 
 
  Юридична консультація
 
  Реєстрація, ліквідація підприємств
 
  Реєстрація інвестицій
 
  Ліцензування, сертифікація
 
  Абонентське обслуговування
 
  Захист у судах
 
  Захист прав
 
  Зовнішньоекономічна діяльність
 
  Юридична фірма
 
  Юридична компанія
 
  Юридичні послуги
 
«Новини»
[04.08.2011]
Закон України «Про судовий збір»
 
Постійно в подібних моментах в Вашій професійній практиці чи особистого життя стане на підмогу юридична консультація юристів з великим досвідом роботи.

 
[04.08.2011]
Податкова інспекція запровадила "карти тіньової економіки"
 
В кінці минулого місяця керівники податкової служби України отримали так звані "карти тіньового сектора", за допомогою яких вони збираються боротися з приховуванням доходів платниками податків.

 
[04.08.2011]
Зміни в законі про державні закупівлі
 
263 народних депутата України проголосували за внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" та Кодексу про адміністративну відповідальність в цілому з урахуванням пропозицій Президента України.

 
 

Notice: Undefined index: /index.php?o=110&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=110&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=110&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31