Реєстрація»  
 
 логін   пароль 
 
 
 
(093) 617-03-95
     Шукати | Розширений пошук
 
«Розділи»

 
(093) 617-03-95
«Юридичні статті»

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=108&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=108&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=108&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=108&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=108&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=108&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31
& 

Суб\u0026#39;єкти та об\u0026#39;єкти цивільно-правових відносин

Суб\u0026#39;єкти та об\u0026#39;єкти цивільно-правових відносин


Суб\u0026#39;єктами цивільно-правових відносин є фізичні та юридичні особи, які вступають між собою в цивільно-правові відносини з приводу майна та особистих немайнових благ. В окремих випадках суб\u0026#39;єктом зазначених відносин може бути держава.

До фізичних осіб відносяться громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства.
Для визнання осіб суб\u0026#39;єктами цивільного права необхідна наявність цивільної правосуб\u0026#39;єктності, тобто їх право-і дієздатності.

Громадянської правоздатністю називається здатність особи мати цивільні права і нести цивільні обов\u0026#39;язки.

Правоздатність у громадянина України виникає від дня народження і припиняється з його смертю (або з визнанням громадянина померлим.

Цивільна правоздатність як суспільно-правова якість визнається за всіма громадянами, які повинні бути рівними перед законом. Вона закріплюється в цивільному законодавстві як рівна для всіх і для кожного незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, мови, релігійних поглядів, роду і характеру занять, місця проживання і т.п. Жоден громадянин протягом його життя не може бути позбавлений цивільної правоздатності, але може бути обмежений у ній.

Цивільна дієздатність - це здатність громадянина своїми діями набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні обов\u0026#39;язки, тобто його здатність розпоряджатися власними правами і нести відповідальність за свої дії.

Обсяг цивільної дієздатності залежить від віку та психічного здоров\u0026#39;я фізичної особи. Виходячи з цього, цивільна дієздатність поділяється на такі види: повна дієздатність; часткова дієздатність; мінімальна дієздатність; обмежена дієздатність; визнання громадянина недієздатним.

Юридичними особами визнаються організації, які мають відокремлене майно, можуть набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов\u0026#39;язки, бути позивачем і відповідачем у судових органах.

Правовими ознаками юридичної особи є: організаційна єдність, наявність відокремленого майна; можливість виступати в цивільному обороті від власного імені; здатність самостійно нести майнову відповідальність.

Юридичні особи наділені громадянської правосуб\u0026#39;єктністю, тобто цивільною правоздатністю та цивільною дієздатністю, які виникають одночасно з моменту їх державної реєстрації.

Цивільна правоздатність юридичної особи визначається характером і змістом діяльності юридичної особи, такими як юридичні послуги і юридична консультація , Передбачена статутом організації. Цивільна дієздатність здійснюється відповідними органами юридичної особи, які можуть бути як єдиноначальні, так і колегіальними (чи в поєднанні між собою).

Залежно від характеру власності розрізняють такі види юридичних осіб: державні; колективні; орендні; акціонерні; спільні, за участю іноземних суб\u0026#39;єктів; приватні; сімейні, релігійні та ін

Об\u0026#39;єктом цивільних правовідносин є конкретні блага, з приводу яких суб\u0026#39;єкти вступають між собою в зазначені правові відносини.

Серед таких благ необхідно назвати матеріальні предмети та духовні цінності. До них, зокрема, належать: речі; дії (у тому числі послуги); результати інтелектуальної творчості; особисті немайнові блага.

Речі - це всі предмети матеріального світу, здатні задовольняти певні потреби людей. Вони складають матеріальну основу життєдіяльності суспільства.

Речі поділяються на такі види:
• засоби виробництва (сировина, паливо, запасні частини, будівлі, засоби транспорту і зв\u0026#39;язку тощо) і предмети споживання (продукти харчування, одяг, взуття, предмети побуту і т. д.);
• речі, що знаходяться в цивільному обігу, тобто речі, відносно яких відсутня заборона щодо вільної торгівлі; речі, обмежені в цивільному обігу (мисливська зброя, деякі ліки і т.д.): речі, вилучені з цивільного обігу (наркотичні речовини, дорогоцінні метали і камені в сирому вигляді і т.д.);
• індивідуально визначені (картина художника, подарунок тощо) і родові (цукор, борошно, цегла і т.д.);
• замінні (родові речі) та незамінні (індивідуально визначені речі);
• споживчі (до речі, що після споживання перестають існувати, - продукти харчування і т.д.) і неспоживні (речі, які служать протягом тривалого часу, - автомобіль, будинок тощо);
• подільні (речі, які в разі поділу втрачають цільове призначення, - телевізор, автомобіль і т.д.) та неподільні (хліб, цемент, рідина тощо);
• головні й належності (скрипка і футляр до неї, верстат і фреза до нього і т.д.);
• плоди (плоди фруктових дерев, приплід тварин і т. д.) і доходи (результат експлуатації власником певної речі - гроші та ін);
• рухомі (транспортні засоби тощо) і нерухомі (земля, будівлі, підприємства і т.д.);
• гроші й цінні папери (акції, облігації, зобов\u0026#39;язання державної скарбниці, ощадні сертифікати, векселі).

До об\u0026#39;єктів цивільних правовідносин відносять і дії осіб, які мають правове значення (наприклад, дії з відшкодування заподіяних збитків) та відповідні послуги (наприклад, ремонт будинку, автомобіля).

Крім того, до них слід віднести результати інтелектуальної творчості, що охороняються законом (наукові, літературні та художні твори, відкриття та винаходи, промислові зразки, товарні знаки тощо).

Одним із об\u0026#39;єктів цивільних правових відносин є особисті немайнові блага, до яких належать честь, гідність, ім\u0026#39;я, життя, здоров\u0026#39;я і т.д.

 

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=108&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=108&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=108&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

 
Обов\u0026#39;язки адвокатів

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Чи можливо стягнути борг за розписці?

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Юридична допомога під час бізнесу

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31


Notice: Undefined index: name in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/conteyner/main.php on line 311

 
 
 
 
 
  Юридична консультація
 
  Реєстрація, ліквідація підприємств
 
  Реєстрація інвестицій
 
  Ліцензування, сертифікація
 
  Абонентське обслуговування
 
  Захист у судах
 
  Захист прав
 
  Зовнішньоекономічна діяльність
 
  Юридична фірма
 
  Юридична компанія
 
  Юридичні послуги
 
«Новини»
[04.08.2011]
Закон України «Про судовий збір»
 
Постійно в подібних моментах в Вашій професійній практиці чи особистого життя стане на підмогу юридична консультація юристів з великим досвідом роботи.

 
[04.08.2011]
Податкова інспекція запровадила "карти тіньової економіки"
 
В кінці минулого місяця керівники податкової служби України отримали так звані "карти тіньового сектора", за допомогою яких вони збираються боротися з приховуванням доходів платниками податків.

 
[04.08.2011]
Зміни в законі про державні закупівлі
 
263 народних депутата України проголосували за внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" та Кодексу про адміністративну відповідальність в цілому з урахуванням пропозицій Президента України.

 
 

Notice: Undefined index: /index.php?o=108&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=108&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=108&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31