Реєстрація»  
 
 логін   пароль 
 
 
 
(093) 617-03-95
     Шукати | Розширений пошук
 
«Розділи»

 
(093) 617-03-95
«Юридичні статті»

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=106&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=106&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=106&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 3 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=106&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=106&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=106&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31
& 

Індивідуальні та колективні трудові спори

Індивідуальні та колективні трудові спори


Залежно від виду правовідносин українські фахівці з трудового права поділяють трудові спори на дві групи - індивідуальні та колективні, що має значення для встановлення відповідного порядку їх розгляду в певних юрисдикційних органах з огляду на предмет спору. Так, порядок вирішення індивідуальних трудових спорів передбачає можливість їх розгляду таким специфічним для сфери трудових правовідносин органом, як комісія з трудових спорів, існує поряд із загальним судовим позовну провадження справи і в порядку розгляду скарги.

Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» окремо встановлено особливу процедуру розгляду розбіжностей, що виникли між сторонами соціально-трудових (колективних) відносин. Цим законодавчим актом передбачається примирної-третеіськой процедурою і системою організаційних структур з належною компетенцією щодо узгодження інтересів конфліктуючих сторін. Функціонування таких утворень, як примирлива комісія, трудовий арбітраж, участь незалежного посередника, Національної служби посередництва і примирення, а також можливість застосування страйку, як крайнього засобу вирішення спору створює специфіку процесуального забезпечення і захисту окремої сфери суспільних взаємозв\u0026#39;язків, якими є саме правовідносини у сфері застосування праці .

В Україні традиційно склалося і нормативно закріплено судовий порядок вирішення індивідуальних трудових спорів в порядку цивільного судочинства. Ст. 1 Цивільного процесуального кодексу України передбачає, що законодавство про цивільне судочинство встановлює порядок розгляду справ у спорах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових та колгоспних правовідносин, справ, що виникають з адміністративно-правових відносин і справ окремого провадження. Поряд з цим, враховуючи специфіку останніх, законодавець у цій же статті зазначив існування окремих винятків, встановлених цим кодексом та іншими законами України у загальних правилах. Для вирішення трудових спорів часто потрібен адвокат київ ляне так вважають за результами проведених опитувань.

Варто згадати, що національна теорія права визначає принципові відмінності предмета і методу правового регулювання нормами трудового і цивільного права за рядом наступних ознак.

По-перше, слід зазначити, що предметом правового впливу процесуальних норм у сфері реалізації здатності до праці є саме порядок здійснення і забезпечення трудових прав та інтересів громадян мають статус працівника з відповідними його характерними рисами (соціальна спрямованість нормативних положень). Відповідно ця сукупність правовідносин виділяється такими особливостями, як мета їх виникнення та очікуваний результат від їх встановлення.

По-друге, такі складові елементи трудових правовідносин, як сторони трудового договору, мають відповідні особливості правосуб\u0026#39;єктності, що визначають їх модель поведінки, висвітлюють специфіку методу галузі трудового права.

Особливості трудових правовідносин зумовлюють і специфіку процедури розгляду трудових спорів, значною мірою вирізняють трудовий процес у рамках загальноприйнятого цивільного процесу. Однак, як зазначено в ст. 3 ЦПК України, провадження у цивільних справах в судах України ведеться за цивільними процесуальними законами України, що діють на час розгляду справи, здійснення окремих процесуальних дій або виконання рішення суду.

Звернувшись до конкретних положень національних цивільних та цивільних процесуальних норм, можна зазначити, що ними також визнаються і законодавчо закріплюються особливості регламентації трудових правовідносин, зокрема в процесі вирішення трудових спорів. Разом з тим окремі складові порядку розгляду трудових конфліктів ще потребують нормативного врегулювання. Так, ст. 24 ЦПК України зазначає, що судам підвідомчі справи по спорах, що виникають з цивільних, трудових і кооперативних правовідносин, якщо хоча б однією із сторін у спорі є громадянин, і інші справи, віднесені законом до їх компетенції.

Громадянин також має право звернутися до суду зі скаргою на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи посадових осіб при здійсненні ними управлінської діяльності, якщо порушено права громадянина, в тому числі й ті, що виникають у процесі трудової діяльності. Проте виробництво в такому порядку не враховує специфіки трудової природи правовідносин, що призводить до порушення принципів щодо рівності працівників, зайнятих в управлінській сфері. Вирішення цього питання може бути здійснено в першу чергу на концептуальному рівні щодо сфери поширення норм трудового права.

В цілому слід зауважити, що поширення юрисдикції загальних судів на всі види суспільних відносин може значно ускладнити роботу судів - в т.ч. за збільшення загального обсягу справ і необхідність враховувати особливості трудових спорів.

 

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 24

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 25

Notice: Undefined offset: 5 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 26

Notice: Undefined index: /index.php?o=106&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=106&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=106&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31

 
Послуги адвоката і юриста в Києві

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Адвокат - захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31

Кого вважати адвокатом?

Notice: Undefined index: object_date in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/list/article_rnd.php on line 31


Notice: Undefined index: name in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/shablon/web/conteyner/main.php on line 311

 
 
 
 
 
  Юридична консультація
 
  Реєстрація, ліквідація підприємств
 
  Реєстрація інвестицій
 
  Ліцензування, сертифікація
 
  Абонентське обслуговування
 
  Захист у судах
 
  Захист прав
 
  Зовнішньоекономічна діяльність
 
  Юридична фірма
 
  Юридична компанія
 
  Юридичні послуги
 
«Новини»
[04.08.2011]
Закон України «Про судовий збір»
 
Постійно в подібних моментах в Вашій професійній практиці чи особистого життя стане на підмогу юридична консультація юристів з великим досвідом роботи.

 
[04.08.2011]
Податкова інспекція запровадила "карти тіньової економіки"
 
В кінці минулого місяця керівники податкової служби України отримали так звані "карти тіньового сектора", за допомогою яких вони збираються боротися з приховуванням доходів платниками податків.

 
[04.08.2011]
Зміни в законі про державні закупівлі
 
263 народних депутата України проголосували за внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" та Кодексу про адміністративну відповідальність в цілому з урахуванням пропозицій Президента України.

 
 

Notice: Undefined index: /index.php?o=106&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 29

Notice: Undefined index: /index.php?o=106&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 30

Notice: Undefined index: /index.php?o=106&l=2 in /home/urkonin/web/urkon.info/public_html/reklama/reklama.php on line 31